Step of Faith i Halmstad

Kaffe, bullar och mycket Jesus!

Under en veckas tid har ett 25-tal ungdomar från Sverige och Ryssland och en grupp iranier varit engagerade i evangelisation, lärjungaträning, gemenskapsbyggande, bön och bibelstudium och mycket annat. Årets Step of Faith sammanföll med att Tall Ships Races hade sin målgång i Halmstad och tillsammans med detta hölls en festival med mer än 300 000 besökare.

Varje dag hade man ett program som innehöll personlig andakt, bibelstudium, seminarier, kvällsmöte och gatuevangelisation. Under bibelstudierna undervisade Göran Holmberg, Peter Svanberg och Carl Sundberg över Apostlagärningarna. Apostlagärningarna fanns också med som en del av förberedelseläsningen för deltagarna innan man kom till Step of Faith. Teman som ”Från judisk sekt till kristen missionsrörelse”, ”Budskapet om Jesus och uppståndelsen”, var Apostlagärningarna har sin plats i den bibliska historien och ”Gud behöver människor” behandlades under veckan.

Det fanns tre team där deltagarna fick vara med i samma grupp under hela veckan. Ett musikteam som leddes av Daniel Wendefors, ett evangelisationsteam som leddes av Victor Holmberg och ett böneteam som leddes av Karen Andersson.

Varje kväll hade Step of Faith-gruppen ansvar för en timmes program i anslutning till det cafétält som kyrkorna i Halmstad hade ute på festivalområdet. Där hade man sångstund med vittnesbörd och en kort appell. Första kvällen sammanföll mötet med Rix FMs stora artistgala och väldigt få människor stannade upp för att lyssna. Man var på väg till den stora scenen istället. De nästkommande kvällarna stannade fler och fler och lyssnade på sången och vittnesbörden. Samtidigt bjöd någon av Halmstads församlingar på kaffe och bullar inne i tältet och evangelisationsteamet och de andra som inte var direkt involverade i mötet delade ut bibelord på lappar, pratade med folk och inbjöd till fika i tältet.

På torsdagskvällen kom en man fram till en av killarna och frågade on han kunde få hans Step of Faith-t-shirt. De fick han och gav sin egen tröja i utbyte. Ett par kvällar senare träffar vi samme man. Han berättar att han har problem med både alkohol och droger. Med sig hade han en bekant som försöker hjälpa honom. Mannen berättade också att han levt på en stark känsla sedan han fick tröjan två dagar tidigare. Under samtalet frågar vi om vi inte får be för honom och hans bekant. Det får vi och så ber vi där mitt bland strömmen av folk och i alt ljud och vimmel. Efter bönen säger mannen att samma känsla kom tillbaka igen. Så får församlingens pastor namn och adress och lovar att kontakta honom senare.

På kvällarna efter möte och återvändande till Immanuelskyrkan, där lägret hade sin bas, tog man med sig kaffe, bullar, kakor och ett litet bord och gick ut över gatan till Picassoparken och bjöd på kaffe och samtalade med människor. Bara på redagskvällen mellan 22-01 delades över 700 lappar med en bibelhälsning ut till människor som passerade genom parken. Under hela veckan blev det ett par tusen! Det blev många och spännande samtal och de unga som var ute och samtalade med människor upplevde växt i sin tro och en glädje och tacksamhat över att när de tog steg i tro som fungerade det hela också.

Under söndagen medverkade Step of Faith-gruppen i förmiddagsgudstjänsten i Sennans Missionskyrka och senare på eftermiddagen i Immanuelskyrkans gudstjänst. I Sennan predikade Göran Holmberg och i Halmstad Peter Svanberg.

 

Med på lägret fanns två tjejer från Asbest i Ryssand och dessutom en grupp iranier från Göteborg. Det gjorde att även detta år fick Step of Faith-lägret en internationell karaktär. Deras närvaro, medverkan och vittnesbörd berikade hela lägret på ett sätt som är ovärderligt. En av iranierna berättade vid avslutningen att hon varit lite besviken i början när hon förstod att det inte fanns någon båt från Iran i hamnen, men under veckan hade hon i alla fall mött och fått vittna om sin tro på Jesus för ca 30 iranier.

Årets Step of Faith-läger var mindre i antal deltagare än tidigare år, mest beroende på att flera av de internationella deltagare som lovat komma av olika skäl lämnat återbud.  Ändå betydde det oerhört mycket för de ungdomar som var med. Deras tro stärktes, de fick växa både andligt och som människor under de här dagarna. Vid den avslutande samlingen där deltagarna fick möjlighet att dela med sig av intryck och erfarenheter var det så tydligt hur positiv veckan varit för deltagarna. För Halmstads Missionsförsamling som genom sin pastor Carl Sundberg är mitt inne i en process att hitta en ny väg och identitet i en ny tid betydde veckan inspiration, kontakter, möjlighet att bli mer synlig i samhället och goda erfarenheter att bygga vidare på i framtiden.

Lägret genomfördes också i samarbete med Volontär i Missionskyrkan. En grupp från Värnamo Missionsförsamling utgjorde lägrets kärna, till detta kom en grupp iranier från Bifrostkyrkan i Göteborg, ledarna under veckan var volontärer från olika församlingar och praktiskt servades lägret av människor från den lokala församlingen. Dessutom deltog tre kommande volontärer i en förberedelsedag inför volontärsarbete i Ryssland senare i höst.

Peter Svanberg och Göran Holmberg