Nastan vardag…

Nu borjar vi kanna oss riktigt hemma har. Forutom att allt ar annorlunda. Bara det att vi inte far ga ut ensamma, och absolut inte efter att solen gatt ner kanns helt otroligt konsitgt. Men man far ta det onda med det goda! Det ar manga fina manniskor som foljer med oss till de olika platserna vi skall till sa det loser sig alltid.

Vi har fatt mojligheten att under denna veckan ha en barnkor med creolbarnen fran skolan har. Det ar superroligt. De ar sa duktiga och valdigt roliga att arbeta med.

Fredrik Svalander