Puerto Cabezas – Bilwi

Nu har vi varit i Bilwi i fyra dagar och kanner oss standigt omhandertagna av alla dessa trevliga manniskor. Bilwi ar en liten stad pa Atlantkusten i Nicaragua dar det bor ca 60 000 invanare. . Vi ar i en av Moravakyrkorna har i Bilwi. Det finns 18 kyrkor i staden, men bara en dar de pratar engelska. Sedan finns det en spansktalande och resterande pratar de miskito. Sedan finns det andra samfund i staden. Det ar alltsa en valdigt kyrktat stad.

Hemma i Sverige ar Maria socialsekreterare och arbetar medc unga vuxna med drogproblem och Fredrik ar larare pa ett gymnasium i musik och teknik. Vi ville garna aka ut och gora nagot annorlunda och nagot for Gud och kom da i kontakt med Volontar i Missionskyrkan som hjalpte oss att fa komma hit vilket kanns som en fantastisk mojlighet.

Idag skall vi besoka skolan och sedan skall vi ga pa en lovsangsgudstjanst i Miskitokyrkan som ligger mitt emotCreolkyrkan dar vi ar mest. Det kanns otroligt haftigt att fa delta i kyrkans vardagsliv har i Bilwi.

Har ar delar av forsamlingen efter onsdagens bibelstudie.

Fredrik Svalander