Om

Jag är nationell missionssekreterare i
Svenska Missionskyrkan.
Här skriver jag om det hjärtat är fullt av.