Om tro, hbt och sånt

Det landade en ny studie- och samtalsbok på mitt bord häromdagen. Den heter gud är större – ett material om tro, hbt och sånt. Det är resultatet av ett drygt två-årigt arbete som kallas Religion hjärta hbt, baserat i studentrörelsen.
I boken finns mycket material för eftertanke, kunskapsinhämtning, samtal. Här finns också intervjuer med människor som ”kommit ut”, några med sin sexuella läggning, andra med sin tro. Starka berättelser är det. Jag blir berörd.
Det är främst de tre abrahamitiska religionerna som är representerade men också andra. Missionskyrkan och equmenia har funnits med på ett hörn, liksom S.ta Eugenia katolska församling och Svenska kyrkan m fl. Det här är en resurs för förståelse, engagemang och för människor som kämpar med tro och identitet. Använd den!

  • Ammi Floberg

    Låter riktigt spännande! Var får man tag på denna samtalsbok?

  • Kristina Catoni

    Hej, säger som till Olle Alkholm: Du har inte mandat från mig – som medlem i en missionsförsamling – att kritisera Jesusmanifestationen. Yttra dig gärna, men inte som representant för missionskyrkan. Vänligen Kristina Catoni
    (apropå artikel i Dagen 8 maj)