Stora tillgångar i blivande diakoner och pastorer

Så var det dags igen – dagar för blivande diakoner och pastorer. Det känns alltid speciellt att möta människor som satsar på denna kallelse till tjänst i vår kyrka. Det här är sista året som vi ordnar dagar för dem som ska ordineras i Missionskyrkan. Lite sorgligt kanske men mest spännande.

Just nu har vi besök av Margareta Smedberg Andersson och Tomas Dahl. Margareta är personalchef i Missionskyrkan. Tomas är ordförande för Vision Ekumeniska, det fack som de flesta går med i. Det handlar om anställningar, vem som är arbetsgivare, löner, avtal, att hitta ett gott sätt att jobba i församling helt enkelt. Lite tekniskt är det förstås och måste så vara.

Vi började med en andakt om kallelse. Ikväll blir det nattvardsandakt och förbön och imorgon möter vi en ungdomsdiakon och en ungdomspastor som varit igång några år.

Mycket delande blir det. Och äntligen möts diakoner och pastorer. Det händer inte så ofta under utbildningstiden. Själv har jag enormt positiva erfarenheter av att jobba tillsammans. Önskar jag kan förmedla det till dem: att se varandra som tillgångar.