Existentiella poliser

För en vecka sedan gick turen till Malmö. Det var dags för styrgruppen för det ekumeniska kyrka-polis arbetet. Just nu pågår en kritisk granskning av polisens arbete i Dagens Nyheter. Det är bra. Våra makt- och myndighetsutövare måste granskas.

En uppgift som kyrkan och polisen hjälps åt med är överlämning av dödsbud. Vi har också gemensamma kurser kring hur det ska gå till. När styrgruppen kyrka-polis möts så sker det i en mycket ömsesidig förståelse av att i såna sammanhang är vi bra tillsammans. Vi samtalar också om områden där vi inte alltid har samma syn eller olika uppgifter, som när det gäller avvisning av flyktingar.

Det finns också annat som de poliser jag möter i styrgruppen uttrycker ömsesidig respekt för. Kyrkan har erfarenhet av människors stora frågor. Kyrkan har också ibland mer kunskap om andra religioner än andra. I flera av våra sjukhuskyrkor är det diakoner, pastorer, präster – som kan förmedla kontakten till andra religioners företrädare när människor drabbas. Då vill man vid sin sida ha någon som tror som jag.

Livet är oväntat och orättvist. Ungdomar mejas ner på ett läger på en ö. En kriminalvårdare är chanslös när en annan människa löper amok. På en högskola i vårt land sker flera mord. Där har universitetskyrkan vunnit det djupaste förtroende. Det behövs strukturer och gedigna erfarenheter för att hantera de svåra livssituationer som kan möta. När vi som kyrka finns med på ett tydligt sätt i olika samhällsområden, som häkten och fängelser, som på högskola och universitet, så tjänar vi Gud, ibland i lyssnande, ibland med ord, ofta med handling. Vi bidrar till ett gott samhälle också.

Jag drömmer om en kyrka där det vore självklart att varje anställd församlingsarbetare får använda en del av sin tid för arbete i samhället. Visst är det varje kristens uppdrag att finnas och leva sin tro varhelst vi finns i vår vardag. Men det finns en extra dimension när en diakon, pastor, ungdomsledare, musiker etc sänds av sin gemenskap att tjäna Gud och medmänniskan på en särskild plats, i ett särskilt sammanhang. Bygger vi detta bra – då blir vi resurser för många. Jag tror att Jesus kan bli tydlig så utan så många ord. Det är en god mission i vårt samhälle.