Barn som förord

Skrev förordet till kommande upplaga av bibelläsningsplanen Ordet för idag i måndags. Vara barn blir temat. Jag läser om Jesus och barnen i alla evangelierna. Varför sätter Jesus barnen i centrum?  Återkommer genom livet till den frågan. Ibland dyker nya svar upp.  Just nu fascination över några kapitel i Matteusevangeliet:

Matteus 18:1-5 Barnet är störst. Liten blir stor, stor blir liten. Vi tar emot Jesus genom barnen.

Matteus 19:13-15 Hindra inte barnen från att komma till Jesus. Himmelriket tillhör barnen.

Matteus 20:1-16. Vingårdsarbetarna får samma lön – oavsett hur länge de arbetat. ”Så skall de sista bli först och de första sist.”

 Hörde en predikan för länge sen som egentligen handlade om hur predikanten skulle få upprättelse och bli stor i himlen efter mycket svårigheter som barn.  Problematiskt. Frågan är om det egentligen handlar om omvända hierarkier. Jag tror mer och mer om att hierarkierna är ointressanta i Guds rike. Vingårdsarbetarna fick samma lön. Tjänandet är störst. Hierarkierna oviktiga.

 Fick ett intressant nätverksbrev mitt i sommaren. Nu har det blivit tummat och fått tefläckar.  Några citat:

The child as a converting corrective in theology… The disciples were in a quest for greatness… By placing a child in the midst, he undermines their conception of the kingdom and the greatness that was authentic within it.  …  Matt 18:5 … is not to be read as a mere reversal of status… it points to life together in freedom from considerations of great and small, from comparison and competition, from discontent and loss.

 www.childtheology.org

Barn som förord. Barnen först. Barn som förebilder. Barn går före… Vad händer då med makten?

  • http://www.facebook.com/evalena.gustavsson Eva-Lena Gustavsson

    Bra tema att reflektera kring. Min vän Peter Weiderud har skrivit om sin fyraåriga dotter att hon tillsammans med sin mor besökt en moské i samband med Bayram/Eid al-Fitr.
    Och inte vilken moské som helst, utan Halla Sultan Tekke, en av de heligaste platserna för många muslimer. Peters dotter är formad både i luthersk och armenisk ortodox tradition, men det är den ortodoxa riten, ikoner och liturgi på armeniska som gjort starkast intryck och som hon betraktar som gudstjänst. Dottern för ett intressant samtal med sin pappa om denna upplevelsen o den är mycket tänkvärd. Om detta kan du läsa på kristen Vänsters blogg. Barnen verkar ha en särskild gudsrelation som vi kan lära mycket av. 

    • Ullamarie Gunner

      Spännande det där med hur barn formulerar andlighet. Ibland har de inte behov att formulera heller utan bara vara. Det är nog ett sätt som barn hittar ett djup som vuxna ibland tappar.