Fem folkhögskolor i GF

Varför blir man folkhögskollärare? Det var en av frågorna på den årliga träffen för de folkhögskolor som Missionskyrkan och equmenia bjuder in till. I år var det inte bara de fyra missionskyrkliga skolorna som var på plats utan även Sjöviks folkhögskola med Betel i Bromma.

Ja, varför blir man folkhögskollärare? Frågan ställdes av Gustav Fridolin, folkhögskollärare på city filialen av Lidingö folkhögskola. Han väljer att fortfarande ha veckokontakt med en grupp elever, trots sitt späckade schema som språkrör för miljöpartiet.

Det som slår mig igen är hur motiverade dessa lärare och även annan folkhögskolepersonal är kring mötet med den enskilda människan. Svaret på frågan då? Varför bli folkhögskollärare? Ja, det handlar om mötet, om den unga människan som aldrig tidigare sett en lärare i ögonen, om språkundervisning för att få komma till sin rätt i ett nytt land, om att hitta nya vägar i livet, om upprättelse efter en i övrigt svår skoltid, om kreativitet och musikalitet. Ja, listan kan bli mycket längre.

Kyrkan Gemensam framtid var också representerad genom Lasse Svensson. Den nya kyrkan får fem fantastiska resurser i dessa folkhögskolor, alla med sina tydliga profiler. Ur kyrkans perspektiv sker här både bildnings- och utbildningsinsatser av rang. Men också ett tydligt diakonalt arbete. Folkhögskolorna har rätt att också vänta sig både respons och utmaningar av sin huvudman kyrkan. Vad behövs för insatser?

Tittar man lite på historien så är folkhögskolorna tätt knutna till väckelserörelser och folkrörelser. Myndiggörande är ett viktigt ord för det som hänt och händer i rörelser där människor tillåts växa och ta plats. Hur myndiggörs människor idag? Det sker inte bara på folkhögskolor. Men det är gott att det sker där. Hoppas att det blir ett signum för Gemensam Framtid.

  • Gerard

    Fem folkhögskolor är ju bra – men ingen alls i den norra halvan av landet. Det är mindre bra. Den nordligaste ligger 1000 km söder om mitt hem…

    • Ullamarie Gunner

      Tur att vi har bibelfjäll i Hemavan. Även om det inte är en självständig skola bättre än inget.