Hundraåringens input

Så gick tiden väldigt snabbt här i juni. En fantastisk kyrkokonferens med bildandet av ny kyrka. Historiens vingslag.

 equmenia hade sin konferens samtidigt. Bilda ville uppmärksamma att SMU fyllt 100 år. Det blev på 101-årsdagen.

Till det tillfället hade jag ett inslag om SMU:s historia. Den historien återstår att skriva men när jag läst på i lite årsskrifter, böcker och artiklar tonade några viktiga teman fram. Det här skulle kunna vara SMU:s gåva både till equmenia och den nya kyrkan.

Delar här de teman som blev tydliga för mig och som blev till uppmaningar:

Håll samman hela livet!

-          Respekt för alla åldrar

-          Tro och samhälle

-          Kropp och själ

-          Lokalt och globalt

-          Equmenia – församling

Var öppen för olika arbetssätt / pedagogik!

-          Respekt för olikheter hos människor

-          Respekt för trons olika uttryckssätt

-          Gemenskap i centrum – Gud är gemenskap!

Låt barnen komma sa Jesus!

-          Se barnen (särskilt barn i utsatta situationer)

-          Fråga barnen. Jesus frågade: vad vill du att jag ska göra för dig?

-          Lyssna på barnen

-          Dela med barnen

Utveckla demokratin!

-          Den enskildes värde – så som Jesus mötte var och en

-          Empowerment betyder växt, så som Jesus fick människor att växa

-          Medvetenhet om andra människor – ta hand om din syster och bror – följ Jesus i det

-          Pröva och lär, equmenia eller en kyrka är aldrig färdig. Våga pröva, våga misslyckas. Förlåtelse är en del av att vara människa inför Gud och varandra.

-          Kyrkan behöver demokratin. equmenia behöver stötta kyrkan att utveckla formerna.

Vad tycker du är SMU:s, denna hundraårings, bidrag in i det nya?