Nationellt arbete igen!

Efter en liten utflykt i annat land kom jag så åter till det nationella. Det blir många olika bollar i luften under en arbetsvecka. Här ett exempel.

Församlingsrådet möttes. En viktig fråga som vi jobbar med nu är huruvida det är möjligt att utveckla nya arbetssätt där församlingar i en region anställer tillsammans. Vi tänker inte krets, där några församlingar delar på en anställd. Nu tänker vi lite fler församlingar som har möjlighet att anställa olika medarbetare. En musiker som samlar en kör i en församling och en barnmusikgrupp i en annan utifrån lokala förutsättningar. En diakon som i ett samhälle stödjer församlingen i att finnas till för långtidsarbetslösa och i en annan församling jobbar med föräldragrupper. En ungdomsledare som samlar tonåringar från en liten region av flera församlingar så att de unga får känna att de är många. En pastor som betjänar varje församling utifrån deras viktigaste pastorala behov. Och så kan de anställda bilda ett arbetslag, stötta varandra, vara kreativa tillsammans och med alla ideella krafter. Tänk så mycket man skulle kunna göra!

Var med och bidra till utvecklingsarbetet! Du kan fortfarande ge din gåva till det nationella arbetet!