Alma och Maria

Jag har haft förmånen att tillbringa nästan en vecka i Armeniens huvudstad Jerevan. Den här tiden på året påminns alla armenier om de förföljser och folkmord som ägde rum före första världskriget och kulminerade 1915-16. I år anordnades en konferens om hur personer från Skandinavien reagerade på det som hände. Mest känd är Fritiof Nansen men lika kända är de missionärer, kvinnor, från Danmark, Norge och Sverige som arbetade i området och som kämpade för att rädda liv, för att stödja föräldralösa barn och för att öppna världens ögon för det som hände.

I samband med konferensen anordnades en minneshögtid då två av dessa kvinnor hedrades med att få sina namn, och lite jord från deras gravar i Danmark och Sverige, inmurade i den minnesvägg där många betydande personer fått sina namn. Lägg namnen Maria Jakobsen och Alma Johansson på minnet. ”Alma var lika stor som Wallenberg”, sa en av svenskarmenierna jag träffade, ”men nästan ingen i Sverige vet vem hon var”.

En armenisk ärkebiskop höll i en del av minnesseremonin och jag var med och representerade kyrkorna i Sverige. Delar här min tacksägelsebön med er.

I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn.

Gud, tack för din skapelse och att vi får vara en del av den. Idag tackar vi dig särskilt för Alma Johansson och Maria Jakobsen, med ett särskilt uppdrag för det armeniska folket. Tack för deras mod att stanna och se med sina ögon, det orättfärdiga som drabbade människor i Moush och på andra ställen.  Tack för deras villighet att lyssna. för att förstå. Tack för deras berättelser och sätt att vara vittne. Tack för deras styrka att inte bara se, lyssna och tala utan också handla för att rädda liv.

Jesus Kristus, du som förlorade ditt liv, för att ge liv.  Vi tackar dig för människor som väljer att handla för andras räddning. Låt oss inspireras av människor som Maria och Alma, så att vi ser det mänskliga i varje människa. Särskilt ber vi för de barn som far illa . Låt oss inte glömma dina ord: den som tar emot ett barn i mitt namn – han tar emot mig.

Heliga Ande, du livets källa. Du som låter tid och rum smälta samman och gör historien levande. Låt Almas och Marias minnen leva länge och bli en påminnelse, i Skandinavien, i Armenien och över din värld, en påminnelse om att aldrig glömma det folkmord som drabbade armeniska systrar och bröder, en påminnelse i kampen för mänskliga rättigheter över hela världen. Låt din frid vila över Alma Johanssons och Maria Jakobssons minne.

Amen