Små ord

Små ord är också viktiga. Skillnaden mellan och och men kan vara milsvid. Skillnaden mellan tystnad och det lilla ordet tack kan också vara stor.

Nu är det dags att använda det lilla ordet tack! Tack till alla er som bad och offrade för mission i Sverige  Än är det för tidigt att rapportera resultat men det går utmärkt att fortsätta be och ge.