Gästblogg – Goda exempel

Katarina Alsén är handläggare för församlings- och medarbetarfrågor på Svenska Missionskyrkan.

Hur gör man på bästa sätt för att presentera en idé och hur får man den att slå rot och växa? Det finns säkert många sätt, men ett av de bättre tror jag är att visa på goda exempel. På församlingsrådets uppdrag finns jag med i en arbetsgrupp som har till uppgift att ta fram modeller för arbetslag i församlingar. Många församlingar har inte råd med heltidsanställd medarbetare medan de allra flesta medarbetare behöver ha en heltidstjänst. Hur gör man för att lösa det?

Licenserad CC-by-nd. Foto taget av Tambako the Jaguar på Flickr.

Församlingar som samverkar om ett arbetslag är svaret. Eller kan vara det. Ett antal församlingar i ett närliggande geografiskt område anställer tillsammans ett arbetslag bestående av t ex diakon, musiker, pastor och ungdomsledare. Församlingarna bidrar ekonomiskt utifrån sina förutsättningar och får tillgång till hela den breda kompetens som ett arbetslag har. Naturligtvis kommer arbetslaget att ägna mest tid åt de församlingar som bidrar mest ekonomiskt. Men det tar inte bort det faktum att även de som bidrar mindre har möjlighet att få del av hela arbetslaget. Det finns en del praktiska frågor som behöver lösas, men fördelarna är så många fler.

Om den nya kyrkan ska kunna bidra till fortsatt och stärkt kristet vittnesbörd i vårt land och vara en kyrka för hela livet behöver nya former för samverkan om anställda ta form. Vilka medarbetare och församlingar vill gå före och bli de goda exempel som behövs när nya idéer ska prövas?