Det spirar!

Ja, inte bara därute bland snödropparna utan också i Andens rike, som det står i en psalm. Växt hör livet till. Vi växer till hela tiden genom att nya celler föds i våra kroppar. Och det fortsätter ända tills vi inte längre andas. Det är förunderligt.
Vi Vill Växa har varit tema för mycket av Missionskyrkans arbete under snart 4 år. En grupp har arbetat intensivt med att tänka, skriva, forska, testa och berätta. Vi Vill Växa gruppen kommer att avslutas i sommar. Men gissa om det finns mycket att ta till vara där!
En del finns redan på vår hemsida. Just nu filar vi på ett antal artiklar, ett bibelstudium och lite mer som ska komma Missionskyrkans församlingar till dels i samband med kyrkokonferensen i juni.
Det är ju inte den här gruppen som fixar växt. Men vi kan stötta varandra i alla sammanhang att skapa förutsättningar. Växten kommer från livets källa självt. Gud ger växten.
För växt behövs rotfäste. Smaka på några bibelord:
”så förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det skall du veta; det är inte du som bär roten utan roten som bär dig.” Rom 11:18
”så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, till hela Guds fullhet uppfyller er.” Ef 3:16-19