Arkiv - Ola Bojestig RSS Feed

Fokusera på församlingsutveckling!

Öppet brev till styrelsen för Gemensam Framtid.

 

Fokusera på församlingsutveckling!

Inspirerade av en studieresa till USA vill vi, sex distriktsföreståndare i Svenska Missionskyrkan, utmana styrelsen för Gemensam Framtid att satsa allt på nya och förnyade församlingar.

I oktober fick vi möjlighet att under en vecka besöka och ta del av Evangelical Covenant Church (ECC) församlingsutvecklingsarbete i East Coast Conference. ECC beskriver sig själv som ett snabbt växande samfund i USA och Canada. Sedan 1993 har 200 nya församlingar planterats och välkomnats och 50 % av medlemmarna i samfundet var inte med för 10 år sedan. De närmaste åren är utmaningen att starta 20 nya församlingar om året och vitalisera befintliga församlingar genom ett stort utvecklingsarbete.

De erfarenheter vi tar del av och det starka intryck vi tar med oss är att vi i Gemensam Framtid behöver satsa allt på församlingsutveckling genom nya och förnyade församlingar. Det är en genomgripande satsning som berör alla och överallt.

Till det pågående arbetet att finna struktur och innehåll till det gemensamma arbetet tror vi att vi ska forma organisationen och samla resurserna till detta övergripande mål om församlingsutveckling, något som stämmer med vår samlade erfarenhet från Sverige. Det är ett mål om nya och förnyade församlingar som inbegriper hela kyrkan och kyrkans ledarskap. Det vägleder oss i hur tjänsterna ska se ut nationellt och regionalt. Vi tror att vi kan inspireras och få vägledning av de kyrkor ute i världen som vi känner väl och som växer. Som ledarskap i församlingar och samfund har vi mycket att lära på nytt och skapa egna förväntningar när det gäller växt och förnyelse.

Kyrkan är inte till för sig själv utan har en tydlig riktning ut i världen. ”Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen ” säger Jesus i Joh.17:18. Församlingen är vänd mot grannskapet och är utmanad av att möta de människor som lever och verkar där. Vi vill som Guds redskap göra skillnad i människors liv och vardag.

-Jag trodde aldrig att vi skulle starta församlingar på Bronx i New York, sa vår kollega superintendent Howard Burgoyne, men nu har vi flera stycken och fler är på gång. Howard berättade också att han tidigare kunde känna sig utanför i ECC eftersom han inte är svenskättling men nu är det andra tider i ett samfund som rymmer flera nationaliteter.

Ostkusten i USA är inte Sverige, vi är medvetna om det, men vi tar intryck av en kyrka som tror på det de gör och vi samtalar om hur vi ser på vår egen situation. Hur ser vi på mångkultur? Hur förhåller vi oss till multietniska miljöer? Flera av de nystartade församlingar vi fick möta var ganska ”ensidiga” i sin gemenskap. Flera var enbart afroamerikanska, någon i huvudsak asiater. Hip-hoparen Efrain startar en församlingsgemenskap inom den kulturen med sitt språk och sina uttryck. Vi firade gudstjänst i en församling som för tio år sedan byggde en ny fin kyrka och redan har vuxit ur den på söndagarna då de firar tre gudstjänster, en i sin egen kyrka och två i den närliggande skolans aula. Hur behöver vi tänka om oss själva och vårt eget arbete för att få uppleva något liknande. Vi vet att utmaningen är redan här att i församlingarna ge uttryck för en större kulturell och etnisk mångfald. Vår kyrka håller på att förändras som kropp i en större mångfald och vi behöver ge ansikte åt fler färger och språk. Det är den gemensamma framtiden.

Vi tror att vi som nytt samfund med alla våra församlingar gärna satsar allt vi har på att plantera nya församlingar och att stärka de vi redan lever i. Ett arbete som vitaliserar hela kyrkan och alla församlingar, vi gör det tillsammans. Levande och blomstrande församlingar är själva grunden till att vi kan fullgöra vårt uppdrag som kyrka. Vi tror att det är vägen för att uppnå visionen: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen”. En grund att stå på och en väg att gå.

Distriktsföreståndare i Svenska Missionskyrkan

Ola Bojestig
Roland Brage
Helén Friberg
Klas Johansson
Lennart Johansson
Lennart Renöfält
(Gunnel Jacobsson-Kritz deltog inte på resan)

Tänk gott om det du gör

Årets skörd är bärgad och arbetet inför en ny växtperiod är redan på gång. Platsen är speciell för om två år är det inte havre som odlas på denna mark som i år utan goda relationer till Gud och medmänniskor. Just här ska equmenias riksscoutläger äga rum den 1-9 aug. 2013 och arbetet är redan igång.
Den tragiska händelsen på norska Utöya gav en djupare insikt i glädjen av och möjligheterna med att leva lägerliv. En miljö och plats för möten på så olika sätt och verkliga växtplatser för människor. Tänk att en lägerplats för den illasinnade är så hotfull att den måste förgöras. När detta skedde i juli tänkte jag direkt på de läger som var på gång i vårt distrikt. Någon hotbild finns inte men det finns en vision om lägergemenskap som förändrar dig, mig och världen. I våra sammanhang med ett tydligt centrum i tron på Jesus. Och att lyssna in de goda berättelserna efter sommarens många läger är verkligen uppmuntrande. Läger gör skillnad!
Har du planerat din semester sommaren 2013? Tänk in en lägervecka i augusti och du får vara med om något stort och din insats är en del av det stora vi gör tillsammans.
Fram till dess kommer tusentals unga människor att få vara med i verksamheter där de blir sedda och bekräftade för den de är och får höra den glada berättelsen om Jesus. Det är det vardagliga arbetet för en god skörd. En odlare tänker alltid gott om det hon gör. Hon gör allt hon kan för en god skörd. Det är en livsmelodi att leva efter och arbeta med inför den stora skörden i Loo 2013.
Ola Bojestig

Ett sanningens ögonblick

Kyrkornas Världsråd har tagit initiativ till att denna vecka, 29 maj – 4 juni, är en bönevecka för Fred i Palestina och Israel. Församlingar och enskilda som delar hopp om rättvisa förenas i bön och handling för de människor som längtar efter en rättvis fred i Det heliga landet.

Organisationen Sabeel samlade deltagare från hela världen i februari under en internationell konferens i Betlehem och tillsammans tog vi del av föreläsningar, bibelstudium, samtal och studiebesök. De kristna som lever och verkar på plats har mycket att dela med oss som besöker en kort tid. I samtalsgrupper delar vi erfarenheter från hela världen. En man från Sydafrika berättar om erfarenheten att överge apartheid till att verka för ett nytt samhälle och det svåra att erkänna att som vit kristen ha varit förtryckaren. Han ville se den förvandlingen, omvändelsen, ske igen för en rättfärdig värld.

Kairos Palestina är ett dokument, ett brev, från de kristna ledarna till oss kristna världen över. ”Detta dokument är de kristna palestiniernas budskap till världen om det som sker i Palestina. Det har skrivits vid en tidpunkt när vi hoppas få uppleva Guds nåd i det heliga landet och i de lidanden som vi genomgår”(Kairos Palestine 2009, Ett sanningens ögonblick. Studieförbundet Bilda 2010) De ställer en del frågor till oss och boken från Bilda återger en del reaktioner. Det är ett upprop som väntar på ett svar och fortsatt samtal och handling.

Ett annat moment av kairos, ett sanningens ögonblick,  har vi nu på lördag när det (äntligen) ställs frågan om att besluta om ett nytt kyrkosamfund sprunget ur Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan. Be också för det.

Ola Bojestig