Arkiv - Göran Zettergren RSS Feed

Slutord

I augusti 2004 började jag min tjänst som Missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan.

Nu är det dags att återigen gå in i församlingspastorstjänst – den finaste tjänst man kan ha i Missionskyrkan, som jag ser det.

Mina upplevelser och erfarenheter från dessa år bär jag med mig. En del av dem kommer jag fortsätta att berätta om i olika sammanhang. En del av dem har den karaktären att de bör gömmas och bevaras i mitt hjärta. Allt skall inte föras till torgs. Det finns heliga ögonblick som mår bäst av att förbli i det fördolda. Men att jag är tacksam över att fått tjäna som en av ledarna i vår kyrka under dessa år är helt klart.

Jag har lärt mig så mycket i mötet med människor ute i våra församlingar, i samarbete med kyrkostyrelse, kanslipersonal, ledare för våra systerkyrkor ute i världen och distriktsföreståndare med flera. Inte minst har det ekumeniska arbetet och pågående samtalet betytt mycket i förståelse av vad en kyrka är och kan vara i vår tid.

Du bär säkert på formuleringar eller citat du hört eller läst någonstans, som du kan plocka fram vid behov. Jag har ett sådant när jag tänker på församlingen. Det är hämtat ur boken ”På spaning efter framtidens kyrka. ”En bra titel på en bok som väl sammanfattar den process som vi levt i så länge och som nu landat i Gemensam Framtid.

Det är en av våra utmärkta lärare från Teologiska Högskolan, Johnny Jonsson, som kallar sitt kapitel i boken för ”Ett brev till en kyrka i kris”. Han har läst Efesierbrevet och delar nu med sig av sina kunskaper och reflektioner. Nu till citatet som säger något om vad kyrkan är:
”Kyrkan är inte primärt en social gemenskap som erbjuder ett religiöst alternativ i ett mångreligiöst samhälle. Den är en Guds skapelse, planerad före världens skapelse, gestaltad och placerad i Guds skapelse som Kristi kropp.”

Så är det. Även om kyrkan primärt inte är en social gemenskap så är det av största vikt att vi söker ett förhållningssätt i den gemenskapen som är välkomnande. Jag önskar att vår kyrka ska kännetecknas av att den är öppen, evangelisk och medmänsklig.

Innan jag återgår till flyttkartongerna vill jag avsluta med att citera även direkt från Paulus brev till Efesierna. Det brev vi kallar för församlingsbrevet.

”Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.”
Efesierbrevet 2:20-22

Guds fred och frid tillönskas du i ditt liv!