PÅ TRÖSKELN TILL…..

Nu är det helt tröskelfritt, berättade föreståndaren för demensboendet, där min mamma flyttat in. Glad och stolt visade personalen oss runt i de nyrenoverade lokalerna.

När man möter de som lokalerna och rummen är till för, förstår man mer än väl både behovet och nyttan av att eliminera snubbelrisken. Alla som bor där är beroende av rullator, rullstol eller andra hjälpmedel för att ta sig fram, och balanssinnet är inte vad det har varit.

Men för oss, som befinner oss i ett annat skede av livet, är tillvaron full av trösklar.
Det är ju faktiskt, mer eller mindre, normalpositionen för oss alla; att vara stående på en tröskel. Varje nytt nu innebär att stå på tröskeln till ännu ett nytt nu, så det är ganska hemtamt det där tröskelståendet. Ändå kan det kännas som om vissa trösklar är högre än andra. Naturligtvis beroende på vad vi förväntar oss/befarar att möta.

Någon står på tröskeln till sin lyckligaste dag!
Någon annan på tröskeln till det mest befarade!
Vi står på tröskeln till julen (åtminstone vill handlarna få oss att ta klivet över dit omedelbums)
Vi står på tröskeln till en ny kyrka!
Vi står på tröskeln till…..

Själv står jag på tröskeln till att byta fokus från yrkesliv till någon slags pensionärsliv. Vid årsskiftet avslutar jag min tjänst som distriktsföreståndare i Södra Götalands distrikt av SMK.
Är det befriande eller hotande? Det är som det mesta andra i livet – både ock!
De flesta förändringar; både de man själv planerat och de som gör entré i ens liv utan att fråga om lov, innebär naturligtvis en omställning, som kan vara mer eller mindre mödosamt.

Oavsett vad förtecknet till förändringen är, tror jag den avgörande frågan är vad jag tror/förväntar mig när jag tar klivet över den tröskel jag för tillfället står på.
Vad möter mig när jag kliver över tröskeln? Något eller Någon? Min tro är att Han som bär himmel och jord; som ensam bär till dess världarna föds på nytt – det är Han som möter mig från den framtid jag inte vet något om.
Det gäller dig och det gäller mig.
Din och min framtid är beredd – med liv och löfte om att Gud själv delar varje nytt nu, hur det än ser ut.

Må Guds eget löfte fylla oss med det mod och den tillförsikt vi behöver i varje specifik situation för att ta det nödvändiga steget över tröskeln; vidare mot den framtid som är beredd……

Gunnel Jacobssson-Kritz