Fokusera på församlingsutveckling!

Öppet brev till styrelsen för Gemensam Framtid.

 

Fokusera på församlingsutveckling!

Inspirerade av en studieresa till USA vill vi, sex distriktsföreståndare i Svenska Missionskyrkan, utmana styrelsen för Gemensam Framtid att satsa allt på nya och förnyade församlingar.

I oktober fick vi möjlighet att under en vecka besöka och ta del av Evangelical Covenant Church (ECC) församlingsutvecklingsarbete i East Coast Conference. ECC beskriver sig själv som ett snabbt växande samfund i USA och Canada. Sedan 1993 har 200 nya församlingar planterats och välkomnats och 50 % av medlemmarna i samfundet var inte med för 10 år sedan. De närmaste åren är utmaningen att starta 20 nya församlingar om året och vitalisera befintliga församlingar genom ett stort utvecklingsarbete.

De erfarenheter vi tar del av och det starka intryck vi tar med oss är att vi i Gemensam Framtid behöver satsa allt på församlingsutveckling genom nya och förnyade församlingar. Det är en genomgripande satsning som berör alla och överallt.

Till det pågående arbetet att finna struktur och innehåll till det gemensamma arbetet tror vi att vi ska forma organisationen och samla resurserna till detta övergripande mål om församlingsutveckling, något som stämmer med vår samlade erfarenhet från Sverige. Det är ett mål om nya och förnyade församlingar som inbegriper hela kyrkan och kyrkans ledarskap. Det vägleder oss i hur tjänsterna ska se ut nationellt och regionalt. Vi tror att vi kan inspireras och få vägledning av de kyrkor ute i världen som vi känner väl och som växer. Som ledarskap i församlingar och samfund har vi mycket att lära på nytt och skapa egna förväntningar när det gäller växt och förnyelse.

Kyrkan är inte till för sig själv utan har en tydlig riktning ut i världen. ”Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen ” säger Jesus i Joh.17:18. Församlingen är vänd mot grannskapet och är utmanad av att möta de människor som lever och verkar där. Vi vill som Guds redskap göra skillnad i människors liv och vardag.

-Jag trodde aldrig att vi skulle starta församlingar på Bronx i New York, sa vår kollega superintendent Howard Burgoyne, men nu har vi flera stycken och fler är på gång. Howard berättade också att han tidigare kunde känna sig utanför i ECC eftersom han inte är svenskättling men nu är det andra tider i ett samfund som rymmer flera nationaliteter.

Ostkusten i USA är inte Sverige, vi är medvetna om det, men vi tar intryck av en kyrka som tror på det de gör och vi samtalar om hur vi ser på vår egen situation. Hur ser vi på mångkultur? Hur förhåller vi oss till multietniska miljöer? Flera av de nystartade församlingar vi fick möta var ganska ”ensidiga” i sin gemenskap. Flera var enbart afroamerikanska, någon i huvudsak asiater. Hip-hoparen Efrain startar en församlingsgemenskap inom den kulturen med sitt språk och sina uttryck. Vi firade gudstjänst i en församling som för tio år sedan byggde en ny fin kyrka och redan har vuxit ur den på söndagarna då de firar tre gudstjänster, en i sin egen kyrka och två i den närliggande skolans aula. Hur behöver vi tänka om oss själva och vårt eget arbete för att få uppleva något liknande. Vi vet att utmaningen är redan här att i församlingarna ge uttryck för en större kulturell och etnisk mångfald. Vår kyrka håller på att förändras som kropp i en större mångfald och vi behöver ge ansikte åt fler färger och språk. Det är den gemensamma framtiden.

Vi tror att vi som nytt samfund med alla våra församlingar gärna satsar allt vi har på att plantera nya församlingar och att stärka de vi redan lever i. Ett arbete som vitaliserar hela kyrkan och alla församlingar, vi gör det tillsammans. Levande och blomstrande församlingar är själva grunden till att vi kan fullgöra vårt uppdrag som kyrka. Vi tror att det är vägen för att uppnå visionen: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen”. En grund att stå på och en väg att gå.

Distriktsföreståndare i Svenska Missionskyrkan

Ola Bojestig
Roland Brage
Helén Friberg
Klas Johansson
Lennart Johansson
Lennart Renöfält
(Gunnel Jacobsson-Kritz deltog inte på resan)