Man trivs där man behövs

Jag är oerhört stolt över att vara en del av en rörelse som i så hög grad bygger sin verksamhet på idealitet. Så många människor i våra församlingar satsar av sin fritid för att bidra till det gemensamma arbetet. Många av dem otaliga timmar varje månad!
Ändå kan jag ibland tänka att vi inte fullt ut tar vara på alla ideella resurser som finns i vår närhet. T.ex. tror jag att vi skulle kunna fråga såväl föräldrar till barn i SMU, som vänner till församlingen, om hjälp i högre utsträckning än vad vi gör. Flera av dem tror jag gärna skulle bidra om de bara fick en möjlighet/fråga.

För några veckor sedan hade jag förmånen att delta i den kyrka-arbetslivskonferens som hölls i Umeå. Ett av besöken/föreläsningarna under dessa två dagar handlade om volontärarbete. Amelie Silferstolpe berättade om hur hon för knappt tio år sedan startade Volontärbyrån när hon upptäckte att fler än hon själv var mycket intresserade av att engagera sig ideellt men hade svårt att veta var deras engagemang behövdes. För att samordna volontärer med frivilligorganisationer startade hon en webbsida där kontakt kunde knytas. Idag har 28945 volontärkontakter förmedlats till 1367 frivilligorganisationer!

Det som slog mig var att Amelie mer utgick från den enskildes längtan efter att få hjälpa till än organisationernas behov. Kan det vara så att vi, inom församlingar och SMU, först tänker våra (församlingens och SMU:s) behov istället för att ta vara på det intresse som finns hos enskilda och medlemmar att hjälpa till? Skulle vi kunna frigöra kraft och resurser genom att tänka annorlunda?

Bertil Johansson, som för Svenska Kyrkans del arbetat tillsammans med Volontärbyrån, bidrog i samtalet och sa ”Man trivs där man behövs” och menade att detta är ett syfte i sig: att hjälpa människor känna sig behövda.

För inte är det väl så att vi fortfarande tänker att det bara är redan troende och medlemmar som får hjälpa till i vår verksamhet? Visst bör man vara positivt inställd till det vi gör, men hjälpen behövs ju hursomhelst och kontaken kan säkert många gånger leda vidare till en fördjupad tro.

Så, först och främst TACK till alla er som troget bidrar i och till vårt gemensamma arbete, men låt oss också bli lite mer frimodiga att be andra om hjälp.

 

Klas Johansson

PS.
På nationell har Svenska Missionskyrkan en satsning som gör det möjligt för dig som vill göra en insats ideellt som vi kallar Volontär i Missionskyrkan. Klicka på länken om du blir nyfiken och längtar efter att bli ännu mer behövd, såväl i Sverige som utomlands.