Inspirerande möten

Ett tydligt fokus på några prioriterade områden som genomsyrar hela kyrkan.
En omfattande och framgåndsrik satsning på församlingsplantering.
Ett genomtänkt stöd till församlingar för att de skall utvecklas på ett positivt sätt. Stöd till pastorer med bl.a. coaching.
Ett begynnande arbete med ledarutveckling på olika nivåer inom kyrkan.
Ett gott samspel mellan det lokala, regionala och nationella där fokus ligger i den lokala församlingen.
En stark identitet som samfund med goda relationer och egna redskap till stöd för arbetet.

Det här skulle kunna vara en vision för Gemensam Framtid. Men det är några saker vi sett och låtit oss inspireras av i mötet med Evangelical Covenant Church, EEC under den gångna veckan.
Vi är distriktsföreståndarna i Missionskyrkan som har förmånen att få möta ECC, en kyrka i Nordamerika som en gång bildades genom svenska invandrare. Vi möter pastorer och andra som jobbar med att starta nya församlingar och vi lyssnar på deras starka berättelser från olika miljöer och sammanhang.
Vi möter även pastorer från ”etablerade” församlingar, alltså församlingar som funnits under en längre tid. De vi möter deltar i det ”vitaliseringsprogram” som kyrkan startat, där dessa församlingar får hjälp att hitta sin väg för att på nytt bli levande församlingar som lever i uppdraget.

Med under dessa dagar är också två distriktsföreståndare liksom flera från den nationella ledningen i Chicago, som ger oss den övergripande bilden av kyrkans mål och arbete. Det är en spännande och utmanande verklighet vi möter i ECC, en kyrka som växer kraftigt och tar emot ca 20 nya församlingar varje år.

Varken vi som deltar i studieresan eller våra värdar tror att det går att direkt överföra och översätta dessa erfarenheter till vår svenska miljö. Men det finns mycket att låta sig inspireras av och mycket som utmanar oss både lokalt, regionalt och nationellt när vi fortsätter forma Gemensam Framtid.