Det kom ett brev

För några dagar sedan fick jag ett brev. Det är inte ofta som det kommer personliga brev i den vanliga brevlådan ute vid byvägen i dessa cybertider. Ännu mer speciellt var det att brevet var handskrivet. Men något var lite konstigt, jag kände igen handstilen – den var min egen.
Brevet skrev jag i januari på Vinterkonferensen, den stora mötesplatsen för pastorer, diakoner och andra medarbetare inom Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Jag var inte ensam om att skriva brev till mig själv. Vi var hundratals medarbetare som skrev för att påminna oss själva om vilka tankar och drömmar som temat ”En kyrka utan väggar” hade väckt hos oss. Vi fick skriva om hur vi ville vara med och bygga den nya kyrkan, Gemensam Framtid, och vad vårt bidrag fram till augusti i år skulle bli.
Idag har jag förmånen att vid sidan av mitt jobb i distriktet få vara med och utforma hur den nya kyrkan på bästa sätt skall kunna stödja församlingarna i Uppdraget. Det handlar mycket om ”En kyrka utan väggar”. Om hur visionen vi delade på Vinterkonferensen om en kyrka som når nya människor med evangeliet ska bli allt tydligare i våra församlingar.
Vi står mitt uppe i ett mycket spännande arbete med att söka vägar för den nya kyrkan. Ta vara på den glädje, energi och entusiasm som så tydligt uttrycktes på bildarmötet för Gemensam Framtid i början av juni så att det också bidrar till en förnyelse och utveckling i den lokala miljön. Dela de goda exemplen med varandra. Tillsammans kan vi vara med och skapa en atmosfär som öppnar upp för de nödvändiga och många gånger stora steg av förnyelse och förändring som vi behöver ta för att på nytt leva missionsuppdraget.
Just nu känns det lite rörigt och otydligt med en hel del av arbetet med Uppdraget. Men hellre ett kreativt kaos än fasta och låsta strukturer och planer som inte landar i verkligheten.
Har du tankar om vilket fokus som Gemensam Framtid bör lägga på Uppdraget, så dela dem här eller kontakta mig direkt (lennart.renofalt@missionskyrkan.se).
Lennart Renöfält
Distriktsföreståndare, Mellansvenska distriktet av Svenska Missionskyrkan/SMU
Tillsammans med Gunilla Ikponmwosa ansvarig för Fokus Uppdraget i Gemensam Framtid.