Ett sanningens ögonblick

Kyrkornas Världsråd har tagit initiativ till att denna vecka, 29 maj – 4 juni, är en bönevecka för Fred i Palestina och Israel. Församlingar och enskilda som delar hopp om rättvisa förenas i bön och handling för de människor som längtar efter en rättvis fred i Det heliga landet.

Organisationen Sabeel samlade deltagare från hela världen i februari under en internationell konferens i Betlehem och tillsammans tog vi del av föreläsningar, bibelstudium, samtal och studiebesök. De kristna som lever och verkar på plats har mycket att dela med oss som besöker en kort tid. I samtalsgrupper delar vi erfarenheter från hela världen. En man från Sydafrika berättar om erfarenheten att överge apartheid till att verka för ett nytt samhälle och det svåra att erkänna att som vit kristen ha varit förtryckaren. Han ville se den förvandlingen, omvändelsen, ske igen för en rättfärdig värld.

Kairos Palestina är ett dokument, ett brev, från de kristna ledarna till oss kristna världen över. ”Detta dokument är de kristna palestiniernas budskap till världen om det som sker i Palestina. Det har skrivits vid en tidpunkt när vi hoppas få uppleva Guds nåd i det heliga landet och i de lidanden som vi genomgår”(Kairos Palestine 2009, Ett sanningens ögonblick. Studieförbundet Bilda 2010) De ställer en del frågor till oss och boken från Bilda återger en del reaktioner. Det är ett upprop som väntar på ett svar och fortsatt samtal och handling.

Ett annat moment av kairos, ett sanningens ögonblick,  har vi nu på lördag när det (äntligen) ställs frågan om att besluta om ett nytt kyrkosamfund sprunget ur Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan. Be också för det.

Ola Bojestig