Kyrka i samhället

Välkomna!

Denna blogg vill visa på vårt engagemang i samhället och för våra medmänniskor, ge exempel på hur vi i kyrka och församlingar gör skillnad där vi finns. Välkommen att vara med och ge dina synpunkter och idéer.

I missionskyrkan har vi nästan 700 församlingar, ungefär 61 000 medlemmar. Omkring 130 000 människor berörs regelbundet av våra församlingars arbete. Från juni 2011 tillhör vi ett ännu större sammanhang, en ny kyrka med arbetsnamnet Gemensam Framtid. Nu är vi tillsammans ca 900 församlingar. Vi finns spridda i landet, i städer och landsbygd. Vi utgör tillsammans en stor och avgörande resurs för vårt samhälle och för våra medmänniskor. Våra församlingar och vårt uppdrag som kyrka gör skillnad på den ort där vi finns. Det betyder ngt att det finns en församling i Järnforsen, i Vännäs, i Ölme, i Kroppetorp, i Malung, i Tensta, i Knislinge, i Växjö osv.
Det betyder långt mer av vad vi tror att vi möter människor, ser människor, att vi vandrar med och lever med människor på den ort där vi finns, att vi bjuder till gudstjänst, finns med i samhället, besöker sjuka, finns på arbetsplatsplatser, skolor och universitet, ordnar läxläsning för barn, inbjuder till samtal är delaktiga i det som händer och sker på den ort där vi finns.
Vårt engagemang, vår närvaro, vår omsorg om andra gör skillnad för vårt samhälle och hela vår värld.

När Jesus ger sin programförklaring till sitt uppdrag läser han i Nasarets synagoga – ”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebudskap till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och att ge de förtryckta frihet” .
Vi är som kyrka och församlingar sända till det grannskap och samhälle vi finns i, till världen. Kyrkan, vi – du och jag, är en del av samhället och vi kan tillsammans göra skillnad för en hel värld!

Sändningsbön
Se på era händer, se beröring och ömhet
Guds egna händer för världen
Se på era fötter, se vägen och riktningen
Guds egna fötter för världen
Se på era hjärtan, se elden och kärleken
Guds eget hjärta för världen
Se korset, se Guds son och vår frälsare
Guds eget kors för världen
Detta är Guds värld
Och vi vill tjäna Gud i den här världen
Må Gud välsigna er, må Gud alltid bevara er
och leda era liv i kärlek
Amen

Inga Johansson
Pastor och handläggare
Kyrka och samhälle
Svenska Missionskyrkan