Arkiv - Okategoriserade RSS Feed

Stärk diakonin och engagemanget i samhället

Helgen och den gångna veckan har för min del varit fylld av olika mötesplatser och samlingar där kyrkans engagemang i samhället och för medmänniskan varit i fokus!

Igår var jag i Immanuelskyrkan i Stockholm på gudstjänst. Församlingen gästades av Hans-Erik Lindström, präst i Svenska Kyrkan. Han predikade utifrån liknelsen om den barmhärtige samariern och började med att berätta om Ny Gemenskap, ett boende för hemlösa i Stockholm, som startades för 40 år sedan. Hans-Erik var med i starten och så var också många från Immanuelskyrkan och är det än idag. Så fortsatte han att tala om kärnan i evangeliet – kärleken till våra medmänniskor. Om hur Jesus i liknelsen utmanar de etablerade religiösa systemen. Har kärnan i evangeliet inte sipprat ner från hjärnan till hjärtat, undrar Hans-Erik. Hur etablerade är vi som kyrka idag? Socialförsäkringssystem i Sverige ska ge omsorg och stöd, men den personella, personliga relationen behövs ALLTID! Den diakonala teologin har påsken som bas, kyrkans kärna. Jesus är diakonos (grekiska) som dör för människor. Den lidande tjänaren. Diakoni – den kyrka som inte har detta är en halv kyrka. Diakoni är att se, känna med, bedöma och handla!

I lördags hade jag förmånen att vara med i Nässjö Missionskyrka. Där var det en distriktssamling för församlingar i Östra Götalands distrikt. Temat var Guds rike – en skapelsevänlig församling. Dagen gav möjlighet till samtal om miljö, klimat och rättvisefrågor. Hur kan vi som kyrka vara med och bygga en hållbar värld? Är miljö och skapelsefrågor något som vi i kyrkan ska arbeta med? Flera av de medverkande lyfte fram hur vi i bibeln ges uppdraget att vara Guds medskapare och därmed också finnas med i arbetet för hållbar utveckling. Flera av deltagarna visade på vikten av att detta område förstärks i vår nya kyrka och ges resurser att arbeta med. Vi behöver nätverk, mötesplatser och kunskap om hur vi kan vara en skapelsevänlig församling och leva miljömedvetet. Det handlar om trovärdighet och efterföljelse!

I måndags var Missionskyrkans arbetsgrupp Mångfald och religionsmöten i Göteborg och fick möta delar av det interreligiösa rådet som finns där. Marika Palmdahl, stiftsadjunkt för interreligiös dialog i Svenska kyrkan, Anna Jacobsson, Mångfaldsenheten på Stadskansliet Göteborgs stad och Zana Muhammed som arbetar med förstudie för ett Interreligiöst center var några av dem vi mötte under dagen.  De berättade om att det interreligiösa rådet mötts under många år till möten och samtal och därigenom byggt upp ett förtroende för varandra. Så inbjuder de till olika mötesplaster, nu senast till en manifestation Ett Göteborg för alla – för allas rätt att leva sina liv i vår stad. Det hade varit en del protester mot Moskébygge och nu ville de visa att alla kan göra ngt tillsammans och också visa rätten till att alla ska få ha en plats för bön.  Nu projekteras för ett Interreligiöst center i Göteborg. Alla församlingar från olika trossamfund är inbjudna att vara med. Göteborg stad finns också med. Allt detta för att skapa en samhörighet och för att underlätta integrationen i Göteborg. Från möten till vänskap till samverkan. Vi vill tillsammans bidra med att göra vår stad till en bättre stad för alla. Vi vill bygga vänskapsrelationer, säger Marika Palmblad och Zana Muahmmed!

På måndagskvällen mötte jag och Anders Svensson tre pastorer med tjänst utanför kyrkans väggar. Krogpastor Svante Mjönes, Studentpastor Cissi Glittvik och polispastor Göran Bjerhem. Vi ville tala trovärdighet med dem?  Vi samtalade mycket om vikten av att möta människor där de finns. Om att våga vara på en annans planhalva. Att finnas närvarande, närvaro och att stanna kvar! Att inte bara göra tillfälliga inhopp utan finnas där i vardagen och visa på kyrkans och Guds närvaro. Ofta tycks trovärdighet vara när man lyckas plocka hem medlemmar till församlingen, få fler till gudstjänster. Men trovärdighet handlar mer om närvaro i andras liv, om närvaro i vardagslivet, säger Svante Mjönes.

I tisdags var jag med på Regionsamling för den nya kyrkan. Också detta var i Nässjö. Närmare 80 personer hade kommit från småländska byar och städer för att samtala om den nya kyrkan! Det var en stor förväntan i samlingen! Ann-Sofie Lasell, ordförande i Kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid berättade om Kyrkans ledning och hur planer om val till kyrkoledare är på gång. Rune Larsson berättade om regionutredningen och Per Westblom informerade om de strategiska inriktningarna och jag själv fick berätta om de tre fokusområden Bibel och bön, Uppdraget och Trovärdighet. Det var riktigt roligt att vara med. Vi delades in grupper och det var livliga samtal utifrån frågor och funderingar. En av de frågor vi fick samtala kring var : Inom vilka samhällsområden  behövs kyrkans insats mest? Här var det diakonin och engagemanget i det lokala samhället som fick högsta prioritet. Arbeten med invandrare, konfirmationsfamiljer, göra gudstjänster med attraktiva för unga, stötta familjer i utsatta livssituationer.

Hej från Inga

Hej!

Jag har nu jobbat som handläggare i Missionskyrkan för området Kyrka och samhälle i ungefär ett år. Det har varit ett mycket spännande och intensivt år! Tidigare arbetade jag som Storstadskonsulent i Stockholmsområdet i Missionskyrkan i Mälardalen. Min stora passion i mitt arbete är det uppdrag som vi som kyrka och församlingar har, nämligen att gestalta Guds närvaro i det sammanhang, den kontext, vi finns i. Min längtan för vår nya kyrka, som vi håller på att forma ”Gemensam Framtid”, är att vi ska få vara en kyrka som gör skillnad för människor i vår tid. Att vi som församlingar, som människor och kristna lever vår tro där vi finns, lever med i samhällsfrågor, är med och påverkar, förändrar så att vår värld kan bli en bättre värld för alla! Jag tror mycket på mänskliga möten. Att bygga vänskapsrelationer över diverse gränser som vi byggt upp. Jesus var en mästare på att bygga relationer, att se varje människa och hennes unika identitet. Han frågade sällan efter kompetens utan sa följ med och se!

I min tjänst ingår flera arbetsområden. Där finns bland annat området Kyrka – Arbetsliv, ett nätverk där kyrkor tillsammans med fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer samverkar kring hur vi kan stärka människovärdet i arbetslivet. Ett annat område är mångfaldsfrågor – hur tar vi emot alla nya svenskar som kommer från andra länder med andra kyrkotraditioner och kulturer? Religionsmöten – hur möter vi människor med annan tro än vår egen? Ett område som blir mer och mer aktuellt är miljö, klimat och rättvisefrågor. Många församlingar har tagit fram policyn och handlingsplaner. Allt handlar på olika sätt om kyrkans och församlingars delaktighet i samhället.

Från första september arbetar jag 50% av min tjänst för Gemensam Framtid, vår nya kyrka. Där finns jag tillsammans med Anders Svensson från Metodistkyrkan i fokusområdet Trovärdighet.
En kyrka där det man säger och gör överensstämmer” – så står det i verksamhetsplanen för vår nya kyrka. Vad menar vi behövs för att vi som kyrka och församlingar skall vara trovärdiga? Ja, denna fråga lever jag med nu och den upptar mycket av min tid och mina tankar. Så här långt tänker jag att för att vi ska bli trovärdiga är det nödvändigt att vi, likt Jesus, tar vår utgångspunkt i mötet med människan och den kontext, det sammanhang, det grannskap vi finns i och lever i . Min dröm för nya kyrkan är att vi får vara en kyrka utan väggar – att vi när vi tänker kyrka inte bara tänker gudstjänst, utan också alla möten som sker utanför kyrkans väggar där människor blir sedda, bekräftade, upprättade och får mötas av Guds kärlek och nåd. En kyrka sänd till samhället, inte enbart till oss själva.

Under hösten inbjuder Gemensam framtid till mötesplatser runt om i landet och här kommer Anders och jag att finnas med för att lyssna in hur församlingar tänker kring trovärdighet. Hoppas vi möts på någon av regionsamlingarna. Gå gärna in på denna länk och läs mer om Gemensam Framtids fokusområden http://gemensamframtid.se/

Här på denna blogg kommer ni att möta ett antal gästbloggare som inbjuds att skriva om sina tankar kring att vara en trovärdig kyrka. Bidra gärna du också med kommentarer!
Vi möts snart igen!
Inga Johansson

Sida 2 av 2«12