Gästblogg: Universitetskyrkan

I förra veckan var vi åtta missionsarbetare som samlades på Samariterhemmet i Uppsala för de årliga samtalsdagarna. Var och en delade sin berättelse om sitt arbete i kyrkan, utanför kyrkans väggar.

Medarbetare i Universitetskyrkan skulle kunna beskrivas som moderna missionsarbetare i vårt samhälle, som är en av de mest sekulariserade regionerna i världen. Kanske är just detta den stora utmaningen för våra samfund och kyrkor att låta sig beröras och utmanas av sin egen kontext: ”inte där borta utan här”! Detta är också i allra högsta grad en trovärdighetsfråga.

Genom medarbetarna i Universitetskyrkan, såväl som i Sjukhuskyrkan, Fängelsekyrkan, Skolkyrkan och Kyrka-Polis finns kyrkan närvarande med evangelium i miljöer och sammanhang där människor på ett eller annat sätt befinner sig i utsatthet.

Universitetskyrkan, både nationellt och lokalt, är ekumenik på verkstadsgolvet – också detta en trovärdighetsfråga! De frikyrkliga samfunden har tagit ett gemensamt ansvar för universitets- och högskolearbetet genom Sveriges Frikyrkosamråd, FSR. Högskolekommittén som är ansvarig inom FSR har ett nära samarbete med Svenska kyrkans arbetsgrupp för högskolefrågor. Lokalt finns ekumeniska arbetslag – en förutsättning för trovärdighet in i universitets- och högskolemiljön.

I Sverige finns ca 50 lärosäten med ca 350 000 studenter och över 40 000 personal. Här formas Sveriges framtid. I denna miljö finns 15 medarbetare från den frikyrkliga familjen och ett 50-tal från den lutherska. Långt från alla arbetar heltid.

En del av de två dygnen i Uppsala var en temadag för medarbetare inom ”institutionssjälavården” (sjukhus, fängelser, häkten, universitet, högskolor och polis). Temat var ”Suicid och självskadebeteende” och det säger något om den verklighet som vi möter i våra arbeten.

När jag lyssnade till mina kollegors berättelser tänkte jag flera gånger – tänk om fler hade fått tillfälle att lyssna, dela glädjen och våndan – tänk om fler hade fått del av den kunskap och kompetens som finns – tänk om fler hade fått ta del av vittnesbörd från kyrkans arbete utanför kyrkans väggar.

Helen Florberger
FSR/konsulent för högskolefrågor
Pastor i Universitetskyrkan i Stockholm

  • Michael Carlsson

    Nu Har jag läst. Gud hör bön. Ingen rök utan eld. MVH en utstött blottare. Michael Carlsson Lidköping