En dag om klimaträttvisa, 10 mars

Ett år har jag haft förmånen representera Svenska Missionskyrkan i SKRs (Sveriges Kristna Råd) arbetsgrupp ”Klimat och hållbar utveckling”. Arbetsgruppens ambition är att lyfta fram frågor om Miljö, Klimat, Rättvisa och Fred – MKRF – i landets kyrkor och samfund. Det är inte minst viktigt att MKRF får en tydlig plats i vår nya GF – kyrka. 

I SKRs Klimatgrupp arbetar vi bl. a med seminarier och lördag 10 mars inbjuder vi till en seminariedag om ”Klimaträttvisa i praktiken” i Immanuelskyrkan Stockholm. Sveriges miljöambassadör Annika Markovic, ärkebiskop Anders Wejryd och Bo Forsberg Diakonia inleder seminariedagen. Vi arbetar i workshops och ger tid för mingel och erfarenhetsutbyte. Välkommen till seminariet är just du som i församlingar och ungdomsgrupper arbetar med miljö, klimat, rättvisa och fredsfrågor. Program och anmälan hittar du på http://missionskyrkan.se/Svenska-Missionskyrkan/Aktuellt/Kalender/Klimatrattvisa-i-praktiken/

Fattiga länder som minst skadar miljön påverkas oftast mest av klimatförändringar. Det är rimligt att de som påverkar mest tar det största ansvaret. Att arbeta för klimaträttvisa är en naturlig del för oss i kyrkan. Om detta handlar seminariet 10 mars. Välkommen med!

Hans-Erik Karlsson, Arbetsgruppen Klimat och Hållbar utveckling

 En Framtid värd att välja!

Just det heter FN:s rapport om Hållbar utveckling inför Rio+20 som hålls i Rio de Janeiro 20-22 juni 2012, FN:s konferens om Hållbar utveckling.

Denna rapport, ” En framtid värd att Välja”, lanserades i fredags av biståndsminister Gunilla Carlsson.

Hennes presentation var som en predikan när den är som bäst!

Hon talade om att sätta människan i centrum, om att våra egna personliga val spelar roll, gör skillnad. Om demokrati och mänskliga rättigheter – att skapa förutsättningar för delaktighet även bland fattiga – om vikten av att vi respekterar och försvarar mänskliga rättigheter. Att miljö, social och ekonomisk utveckling hör ihop.  Om vikten av att vi alla samverkar, regeringar – näringsliv/marknaden – och civilsamhället.

En framtid värld att välja!

http://www.un.org/gsp/

 

Inga Johansson, Handläggare Kyrka Samhälle