Religionsdialog i Järfälla

 
Othmna Al Tawalbeh, Imam Fryshuset, Stockholm, och dr Andrew Wingate, Leicester, England

 

Temadagar om religionsdialog i Järfälla 10 – 12 februari 2012

Sedan ett par år tillbaka har samtal förts inom Järfälla Kristna Råd /JKR/ om behov av kunskap om och samtal med företrädare för andra kulturer och religioner inom vår kommun. Det lyckades att knyta dr Andrew Wingate från Leicester, England till en intressant seminariehelg i februari.

Vi hade hoppats finna ett 30-tal företrädare för de fyra församlingarna i Järfälla, som tillsammans med församlingsledarna ville mötas med dr Wingate för att undersöka möjligheterna för ett gemensamt forum för de interreligiösa frågorna i Järfälla. Över all förväntan samlades närmare 40 fasta deltagarna från fredag eftermiddag till söndag kväll till spännande seminarier och gemensamma gudstjänster.

Dr Andrew Wingate har tills nyligen varit direktor för ett interreligiöst center,  The St Philip’s Centre i Leicester , under många år. Leicester anses vara den mest mångkulturellt/mångreligiösa staden i England. Centret öppnades 2006, och dess huvudmän utgörs av de flesta kyrkotraditioner England. Genom ett idogt arbete vid detta studiecenter har man nått mycket stora framgångar, som gett goda avtryck på hela samhället, bl a genom olika dialoggrupper och gemensamma välgörenhetssatsningar. För information om St Philips Centre,  läs vidare: www.stphilipscentre.co.uk

Dr Wingate, som även tidigare arbetat i Indien i många år är väl förtrogen med de olika världsreligionerna. Genom sin mjuka och kunniga framtoning äger han förmågan att bygga broar mellan olika åsikter och ibland fördomar. För den som vill bekanta sig med Andrew Wingates författarskap rekommenderas gärna till läsning hans bok: ”Celebrating different, staying faithful”. Alla deltagarna i Järfälla hade fått anvisade kapitel att läsa som en förberedelse till helgen.

Den gångna helgen i februari förbereddes under en heldag i oktober förra året, då Wingate besökte Järfälla. Han mötte då kyrkornas lokala företrädare, samt fick bekanta sig med kommunens religiösa geografi. När helgen just har avslutats inser vi inom församlingarna ännu mera än tidigare vårt gemensamma ansvar i gemensamt uppdrag; i såväl mission som i dialog i en helt ny nationell samhällssituation.

Bland ämnena för dagarna i Järfälla fanns t ex:

  • Unfamiliar journey- meeting the other in Inter Faith relations with special reference to Muslims
  • Engaging with International, national and local issues in inter-faith and Muslim-Christian relations.
  • Changing patterns of living and inter faith relations.
  • Dialogue with Imam. Othman Al Tawalbeh, Hälsingborg
  • Building long term trust, between Muslims and Christians (Öppen föreläsning f allmänheten)
  • Sharing our faith with Muslims and others.

Genom att de lokala kyrkoledarna under hösten ägnat en vecka för djupa samtal och bön i en ekumenisk kommunitet i Italien, har en grundläggande tillit skapats mellan församlingarna, vilket säkert bidragit till att vi nu står beredda till större utmaningar än tidigare. En tidig upptäckt i mötet med andra religioner bidrar bl a till att innehållet i den egna tron sätts på prov, vilket sannolikt leder till fördjupad och ökad samhörighet med såväl trosfränder som med människor av annan tro men under samma himmel.

Ebbe Sundström,
Pastor i Järfälla Missionsförsamling