”..slutet på SMK:s hegemoniska makt”

 

Jag lånar en rubrik från i lördags på DN debatt och gör om den lite
”vi bevittnar nu slutet på SMK:s hegemoniska[1] makt”
Låter det konstigt? 

Just nu försöker socialdemokrater och andra förstå sitt parti, sig själva och omvärldsförändringar. I lördagens DN debatt menar professor emeritus i statskunskap, Leif Lewin att ”socialdemokraterna måste ge sig tid att tänka efter och gå tillbaka till sina ideologiska rötter” och ang. ledarskap menar han att ”ord och handling bör följas åt”.

Jag märker att detta skede återspeglas i mina tankar om den framtida kyrkan och dess dilemmor och möjligheter, jag skulle kalla det dess trovärdighet.

Jag läste ett gammalt remissvar från 80-talet om ”dop, nattvard och ämbete” som dåvarande kyrkoledning formulerade till kyrkornas världsråd. Där problematiserade man bl. a ämbetsfrågan, dvs. vilken roll den spelar i kyrkans historia och vilken roll frågan har framåt. Svaret var radikalt, det efterfrågade en kyrka där också lekmänniskorna ;-) är lika viktiga, en jämställdhet som utgår från evangelium. Såklart är jag intresserad av det vi stavar diakoni och diakoners roll i kyrkan. Eftersom jag själv är en del av denna process genom att först utbilda mig till fritidsledare, bli avskild för tjänst och sedan omformulera det jag gör i ett diakonat, bli ordinerad… och kalla mig diakon, vara diakon.

För mig är diakoni all tjänst, ordet som blir kött, också ord som verkar! En pastors predikan kan vara diakoni liksom handläggning på socialkontoret, ja ekonomihantering på Tegnérgatan, datasupporten, receptionsarbetet osv. Funktioner som behövs!  Så tänkte man i remissvaret men jag tolkar det som att genom att ordinera särskilda tjänster förtydligas dessa funktioner som berör allt och alla, ja för Kristi skull. Ordet behöver bordet och omvänt!

Det är en smärtsam process när SMK faktiskt dör (Baptister och metodister lever liksom kvar på ett annat sätt och har en större identitet internationellt) när alla centrala tjänster omorganiseras, som för några innebär helt andra funktioner. SMK finns inte till för sin egen skull, väljer att dö – men mitt hopp är vetekornets lag. Där göms koden för uppståndelse.

För mig är det trovärdigt, att våga vara realistiska rent organisatoriskt och det kan man bara vara ansvarigt tillsammans. Kanske diakoni är nyckeln på tröskeln till gemensam framtid? Diakoni som också pågår i smärtsamma processer – det är då det blir mest trovärdigt.

Välkomna den 14 februari till UCL och fundera vidare tillsammans!http://missionskyrkan.se/Svenska-Missionskyrkan/Aktuellt/Kalender/Diakoni-och-trovardighet/

Lotta Geisler

Kursföreståndare Diakonal utbildning, Lidingö folkhögskola


[1] Begreppet hegemoni härstammar från grekiska hegemonia. Ledande ställning, dominans, herravälde används synonymt till begreppet hegemoni och kan ses som en slags överlägsenhet som exempelvis en individ, en institution, ett land eller en organisation kan ha. I modern betydelse används ordet som synonym till ”ledarskap” eller ”ledande ställning”, ofta med underbetydelsen att hegemonin framför allt är intresserad av att bevara status quo (oförändrat tillstånd) och sin egen ledarställning. ( Wikipedeia )