Släpp in världen i kyrkan!

Tro handlar om att ta ansvar för världen.

I lördags var jag på politikerträff i Karlstad. Personer från församlingar, som är politiskt engagerade, var inbjudna till Baptistkyrkan för en dag till samtal, stimulans, uppmuntran och motivation till engagemang för ett gott samhälle! Och det blev en mycket stimulerande och inspirerande dag! Missionskyrkans distrikt i ÖrebroVärmlandDal och Baptisternas Svealandsdistrikt var arrangörer.

Ett 15-tal personer möttes redan kl 10 på lördag fm och Ingemar Eliasson, med lång erfarenhet från arbete i kyrka och samhälle, gav en strålande input utifrån rubriken Från missionshus till riksdagshus och åter. Han poängterade inledningsvis att han aldrig lämnat missionsbänken. Den stod bredvid riksdagsbänken hela tiden. Platserna i båda bänkarna påverkade varandra. 

Det var ingen tillfällighet att just Ingemar fanns med på denna träff! Född i Värmland och mer eller mindra uppvuxen i Bergs Missionshus, Visnums Kil och senare i livet landshövding i Värmland. Han berättade varmt om sina föräldrar som drev lanthandel och även missionshuset. Pappan var förståndare i missionshuset, mamman söndagsskollärare, organist och med i styrelsen. Allt vävdes ihop, men det var ändå viktigt att hålla isär olika uppdrag. Ingemar berättade om sin tro och kärleksbudskapet som det centrala i tron. Vikten av att SE människan och göra skillnad för andra.  Kyrkan befinner sig inte i utkanten utan mitt i byn. Tron ska påverka men får inte bli dogmatisk. Det handlar om att kunna översätta trons kärleksbudskap i samhället så andra kan få befrielse, välstånd, upprättelse osv.

Ingemar avslutade sin input med att ge några utmaningar till politikerna som var samlade:

  • Artikulera värderingarna. Sällan gör vi riktigt klart varför vi tycker si eller så. Numer går det att nämna Gud vid namn. Vi ska inte predika från talarstolen, men i samtal kan vi öppet tala om våra värderingar och om vår tro. Varför politiker? Tro handlar om att ta ansvar för världen!
  • Inte begränsa det politiska agerandet som kristen till moralpolitiska frågor. Lika viktigt att lägga värderingar i ekonomi, klimat, socialpolitiska områden, inte plocka ut vissa frågor.
  • Var noga med att försvara religionstillhörigheten. Ha respekt för andras religioner!

Jag saknar att vi politiker så sällan blir inbjudna till kyrkan, sa Ingemar. Varför inte bjuda in politiker till ungdomssamlingar så att de får berätta vad de gör. Släpp in världen i kyrkan! De unga behöver få veta hur de kan vara med och påverka samhället!

Efter denna input var samtalet i gång. Alla deltagare berättade om det som ger kraft och inspiration och också om det svåra i uppdraget. Många menade att drivkraften var att kunna vara med och påverka och se att förändring är möjlig. Vi konstaterade tillsammans att vi behöver be mer för samhället och de som engagerar sig där. Mer förbön för politiker i våra gudstjänster.

Jag är så glad att jag fick möjlighet att vara med på denna samling! Vi behöver inspirera till mer politiskt engagemang i vår kyrka och i församlingar.

Bön

Gud, vi ber för våra politiker!

Tack för allt engagemang och arbete för vår vårt samhälle och vår värld.

Vi ber om kraft, vishet och mod att kunna påverka och förändra!

Gud du som håller hela världen i din hand, förbarma dig över vår värld.

Hjälp oss att kunna leva i kärlek och fred med varandra.

Vi ber för den ekonomiska krisen, hjälp oss att kunna hantera våra tillgångar och resurser på ett rättfärdigt sätt.

Vi ber för ledare och makthavare i världens länder. Vi ber om möjligheter att skapa en mänskligare och rättvisare värld.

Vi ber för all den nöd som finns, hjälp oss var och en att se vår medmänniska.

Gud, ge oss mod i vårt uppdrag att vara dina händer och dina fötter i vår värld!

Amen.