Hej från Inga

Hej!

Jag har nu jobbat som handläggare i Missionskyrkan för området Kyrka och samhälle i ungefär ett år. Det har varit ett mycket spännande och intensivt år! Tidigare arbetade jag som Storstadskonsulent i Stockholmsområdet i Missionskyrkan i Mälardalen. Min stora passion i mitt arbete är det uppdrag som vi som kyrka och församlingar har, nämligen att gestalta Guds närvaro i det sammanhang, den kontext, vi finns i. Min längtan för vår nya kyrka, som vi håller på att forma ”Gemensam Framtid”, är att vi ska få vara en kyrka som gör skillnad för människor i vår tid. Att vi som församlingar, som människor och kristna lever vår tro där vi finns, lever med i samhällsfrågor, är med och påverkar, förändrar så att vår värld kan bli en bättre värld för alla! Jag tror mycket på mänskliga möten. Att bygga vänskapsrelationer över diverse gränser som vi byggt upp. Jesus var en mästare på att bygga relationer, att se varje människa och hennes unika identitet. Han frågade sällan efter kompetens utan sa följ med och se!

I min tjänst ingår flera arbetsområden. Där finns bland annat området Kyrka – Arbetsliv, ett nätverk där kyrkor tillsammans med fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer samverkar kring hur vi kan stärka människovärdet i arbetslivet. Ett annat område är mångfaldsfrågor – hur tar vi emot alla nya svenskar som kommer från andra länder med andra kyrkotraditioner och kulturer? Religionsmöten – hur möter vi människor med annan tro än vår egen? Ett område som blir mer och mer aktuellt är miljö, klimat och rättvisefrågor. Många församlingar har tagit fram policyn och handlingsplaner. Allt handlar på olika sätt om kyrkans och församlingars delaktighet i samhället.

Från första september arbetar jag 50% av min tjänst för Gemensam Framtid, vår nya kyrka. Där finns jag tillsammans med Anders Svensson från Metodistkyrkan i fokusområdet Trovärdighet.
En kyrka där det man säger och gör överensstämmer” – så står det i verksamhetsplanen för vår nya kyrka. Vad menar vi behövs för att vi som kyrka och församlingar skall vara trovärdiga? Ja, denna fråga lever jag med nu och den upptar mycket av min tid och mina tankar. Så här långt tänker jag att för att vi ska bli trovärdiga är det nödvändigt att vi, likt Jesus, tar vår utgångspunkt i mötet med människan och den kontext, det sammanhang, det grannskap vi finns i och lever i . Min dröm för nya kyrkan är att vi får vara en kyrka utan väggar – att vi när vi tänker kyrka inte bara tänker gudstjänst, utan också alla möten som sker utanför kyrkans väggar där människor blir sedda, bekräftade, upprättade och får mötas av Guds kärlek och nåd. En kyrka sänd till samhället, inte enbart till oss själva.

Under hösten inbjuder Gemensam framtid till mötesplatser runt om i landet och här kommer Anders och jag att finnas med för att lyssna in hur församlingar tänker kring trovärdighet. Hoppas vi möts på någon av regionsamlingarna. Gå gärna in på denna länk och läs mer om Gemensam Framtids fokusområden http://gemensamframtid.se/

Här på denna blogg kommer ni att möta ett antal gästbloggare som inbjuds att skriva om sina tankar kring att vara en trovärdig kyrka. Bidra gärna du också med kommentarer!
Vi möts snart igen!
Inga Johansson