Om

Missionskyrkan är värd för ett antal bloggar. Här nedan finner du en kort presentation av alla våra bloggar. Denna lista uppdateras också frekvent allteftersom nya bloggar kommer till.

Tankar från Missionskyrkan skriver våra sju distriktsföreståndare samt Missionsföreståndaren. Mycket stora och viktiga tankar om Missionskyrkan och den värld vi lever i.

 

Ulla Marie Gunner är Missionskyrkan nationella missionssekreterare. Hon skriver om vårt nationella arbete och den vardag vår kyrka befinner sig i.

 

Internationella bloggen skriver hela den internationella avdelningen tillsammans. Här får vi inblickar i hela Missionskyrkans stora internationella arbete. En mycket levande och aktiv blogg.

 

Diakonibloggen handhas av diakonisekreterare Marie Lindholm som tillsammans med ett antal diakoner ute i landet ger en bild av Missionskyrkans lokala diakonala arbete.

 

Livet och tron skriver pastor Roland Ernebro små glimtar kring själavård, livet och tron.

 

Girku Sámis är förmodligen en av endast en handfull bloggar på samiska. Här skriver Gerard Willemsen om Missionskyrkans arbete bland samer, både på svenska och på samiska.

 

På bloggen Tidsperspektiv skriver Katarina Thurell tillsammans med sina kollegor om fynd och reflektioner från Missionskyrkans gedigna arkiv. Mycket bilder och viktiga tankar om vår historia och nutid.

 

Familjen Hermansson är missionärer i Ecuador och på Hermanssons i Ecuador kan vi följa deras kallelse, liv och vardag.

 

Volontär i Missionskyrkan är ett projekt som ger möjlighet för enskilda eller grupper att göra en insats i vårt gemensamma missionsarbete. På bloggen får vi följa detta arbete.