Arkiv - gemensam framtid RSS Feed

Hur ska vi tänka nu?

Vi har bildat en ny kyrka som under de första åren heter Gemensam framtid. Bildarsamfunden – Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan – kommer att finnas kvar under en övergångsperiod. Hur lång den övergångsperioden blir vet vi inte exakt idag. I bildarsamfunden pågår nu ett arbete med successiv överföring till den nya kyrkan.
Svenska Missionskyrkan och Gemensam framtid är inte två separata storheter. Så menar jag att vi kan tänka även om vi under en tid dubblerar när det gäller budget, verksamhetsplan, kyrkokonferens mm. Missionskyrkan, liksom de två andra bildarsamfunden, är en del av och en förutsättning för Gemensam framtid.

Kristi kyrka har alltid levat i ett slags spänningsfält mellan tradition och förnyelse. Inte så sällan har det ena gjort till det andras motsats. Jag tror egentligen inte på något motsatsförhållande mellan tradition och förnyelse. Nu behöver vi ta med oss allt det goda vi byggt upp under många år samtidigt som vi måste våga lämna det som har haft sin tid. Här har vi säkert olika bilder av vad som är det ena och det andra men samtalet om prioriteringar och fokus måste ständigt föras. Det gäller Kristi kyrka i allmänhet och Gemensam framtid i synnerhet. Ett gott förändringsarbete leder till förnyelse, equmenia är ett bra exempel på det.

Våra rötter har trådar långt ner i den bibliska historien. Vi bär med oss arvet från reformation och folkväckelse. Vår spiritualitet är påverkad av Wesley, Wiberg, Waldenström och andra fäder och mödrar i kyrkohistorien.

Nu byggs något nytt men grunden är redan lagd. Djupast sett är det inte människor som bygger kyrkan, det är Gud som kallar samman människor och bygger sin församling i världen. Immanuel -Gud är med oss.