Från Sandberg till Alfredsson

Härom dagen satt jag tillsammans med Missionskyrkans evangelister i Donsö missionskyrka. Det har mina företrädare också gjort och evangelisterna har haft en årlig samling på Donsö sedan 1940-talet.

På kyrktorget finns en tavla där alla evangelister återfinns med namn och årtal. Det är 50 personer och allt börjar med PE Sandberg som anställdes 1913 ”eftersom det till styrelsen inkommit meddelanden, att tillståndet inom en del församlingar vore mindre gott och att verksamheten på en del platser låge i lägervall eller ock befunne sig i tillbakagång”. Missionskyrkans ”senaste” evangelist är Pär Alfredsson.

De som under senare år arbetat som evangelister i Svenska Missionskyrkan kommer framöver att arbeta för Gemensam Framtid. Nu för vi samtal om hur arbetet ska bedrivas och vilka prioriteringar som ska göras. Det mesta ser annorlunda ut jämfört med 1913 men grundfrågan är väl densamma; hur ska församlingarna kunna presentera evangeliet för människor i sin omgivning och hur kan vi hjälpa människor till tro och församlingsgemenskap.

Olle Alkholm

  • Kristina Catoni

    Inte direkt kommentar till detta inlägg, men måste få säga:
    Du har inte mandat från mig – som medlem i en missionsförsamling – att kritisera Jesusmanifestationen. Yttra dig gärna, men inte som representant från missionskyrkan. Vänligen: Kristina Catoni