Annorlunda vecka

Det är en annorlunda vecka för oss som arbetar på Missionskyrkans kansli på Tegnérgatan 8. Flertalet flyttar till Alvik där Gemensam Framtid har sitt nya kansli i samma byggnad som equmenia, Diakonia, Sveriges Kristna Råd med flera. Flera kommer att arbeta i alvikskansliet med uppgifter kopplade till Missionskyrkan och de övriga bildarsamfunden.

Golven är fyllda med kartonger. På kartongerna sitter gula lappar som anger var sakerna ska placeras i det nya kansliet. Många har hunnit rensa bland papper och pärmar. Arkivet får ta emot det som ska sparas.

Det finns alltid känslor med när människor och saker ska flyttas. Våra nuvarande lokaler har använts av Missionsförbundet/Missionskyrkan sedan mitten av 1930-talet. Att flytta är svårt men i någon mån också nyttigt. Jag inser att mycket som lagts på hög kunde ha sorterats ut för länge sedan. I allmänhet omger vi oss nog med för många saker och ägodelar. En flytt ställer frågor kring att leva enklare och med lättare packning.

Gunnel Noreliusson höll den sista morgonbönen för den samlade personalen på Tegnérgatan 8. Bibelordet handlade om att Jesus går före oss. Det känns tryggt att veta. Vart vi än tar vägen är Jesus där före oss. Det gäller också dig, var du än är och vart du än är på väg.

Olle Alkholm