Alaska 125 år

Den så kallade supertisdagen i USA, som är en republikansk förberedelse inför det stundande presidentvalet, handlar även om den amerikanska delstaten Alaska.

Det är inte ofta vi hör om Alaska men nu kan det vara skäl att även nämna om den missionsverksamhet i Alaska som startade för ganska exakt 125 år sedan.

Det var upptäcktsresanden Nordenskiöld som vid ett tillfälle tillfrågade Missionsförbundets ledare EJ Ekman om inte samfundet ville uppta mission i Alaska. Frågan besvarades då Missionsförbundet sände två missionärer som anlände i början av mars 1887.

Missionärerna hette Karlsson och Lydell och de förberedde sig genom att vistas i San Francisco vintern 1886-87. Våren 1887 färdades de med båt till Alaska. Lydell stannade i byn Jakutat i Södra Alaska medan Karlsson fortsatte resan långt uppåt landet och slog sig ner byn Unaliklik, vid sydöstra stranden av Norton Bay, där han inledde byggandet av en missionsstation.

Snart kom rapporter till Missionsförbundet att missionen var framgångsrik men redan 1889 överlämnades missionen till Svenska Evangeliska Missionsförbundet i Amerika och missionären Karlsson övergick till att arbeta i detta sällskaps tjänst.

Under 2012 kommer 125-årsjubiléet att högtidlighållas i Alaska. Evangelical Covenant Church har 19 församlingar i Alaska och ett regionkontor beläget i Eagle River.

Olle Alkholm 

  • Sven Eriksson

    2013-07-07 Vi har just firat gudstjänst i Golovin Covenant Church i västra Alaska. Startades ca 1890. Vi var här även för 5 år sedan. Golovins församling är stolta över sina Svenska traditioner. Förra gången sjöng vi O Store Gud tillsammans, de på Engelska och vi på Svenska. I år hade pianisten hittat en psalm av Hultman från 1891. Den sjöng vi först på Svenska och sedan tillsammans med Golovinborna som sjöng på Engelska. Nuvarande kyrkan är nog den 3:e elle 4:e sen starten. Den gamla bilden visar kyrkan från ca 1900 byggnad med torn.