Snabbt jagar stormen våra år

Jag vet inte om Erik Axel Karlfeldt tänkte sig att stormen på något särskilt sätt hör samman med jul och nyår men dikten ur Psaltare och lyra fanns med i en tidigare utgåva av den svenska psalmboken som en psalm att läsa vid enskild andakt i samband med årsskifte.

För min egen del blev det mera storm än andakt, åtminstone om jag tänker på natten till annandag jul. I hälsingeskogarna blåste det upp kring midnatt, strömmen gick kl 02.00 och återvände 43 timmar senare.

Jag skulle åka till annandagsgudstjänst och hålla missionspredikan men fick istället stanna där jag var. Predikan mejlades – det fanns batterikraft kvar i den bärbara datorn – och lästes upp av tjänstgörande pastor.

I Sverige är vi ju förskonade från naturkatastrofer men vi blir sårbara när sådant händer som stör den goda ordningen. El- och telenät ska bara fungera, det finns t o m lagstiftning om sådant. Man borde ha passat på att lagstifta om stormar också.

För övrigt undrar jag vad som egentligen menas med en katastrof. Nedblåsta träd och sönderrivna elledningar är ju inte bra men är egentligen ganska obetydliga ting jämfört med hur det kan se ut i andra delar av världen.

I skrivande stund kommer rapporter om svåra översvämningar i Nicaragua i den del av landet där Moravakyrkan har sin verksamhet.

I Kongo Kinshasa är läget instabilt efter ett oklart och diffust presidentval.

I Nigeria hårdnar kampen mellan muslimska extremister och den kristna delen av befolkningen.

I Japan pågår fortfarande arbetet att rekonstruera efter tsunamin i mars 2011.

Vi hör samman med människor och sammanhang i olika delar av världen. Missionskyrkans systerkyrkor är tidigt på plats för att lindra nöd och undsätta behövande. Tillsammans med andra står man för ett långsiktigt och tålmodigt arbete för evangeliet. I vissa länder är kyrkan och församlingen det som fungerar när mycket annat vittrar sönder.

Insamlingen för mission i andra länder pågår fortfarande. Våra gåvor behövs och våra böner för varandra, oavsett vilka stormar vi drabbats av.

 

Olle Alkholm