Den korta och den långa vägens människor

En gång hörde jag en julberättelse om den korta och den långa vägens människor. Förenklat, givetvis, eftersom det finns alla sorters människor och inte bara två.

Båda kategorierna finns i julevangeliet. Den korta vägens människor är herdarna på ängen utanför Betlehem. De levde sina liv nära det heliga och för dem sjöng himlens änglar. De hade kort väg till krubban och till undret, de var religiöst privilegierade människor.

Den långa vägens människor är stjärntydarna från österns länder. De hade lång väg att gå och de hörde ingen änglasång. Det enda de hade att hålla sig till var en avlägsen stjärna som ibland försvann ur sikte. Så gick de också vilse och hamnade först hos Herodes i Jerusalem istället för hos barnet i krubban.

Den korta och den långa vägens människor finns också idag. Den korta vägens människor har lätt för att tro och bönen är för dem något självklart.

Den långa vägens människor söker sig fram och för dem är gudstron långt ifrån självklar. De möter inga änglar och frågar kanske om bönerna når fram.   

Förr eller senare kommer både herdarna och stjärntydarna fram till barnet i krubban. I våra julkrubbor står de i barnets närhet som representanter för hela världen och alla människor.

Idag kanske inte de österländska stjärntydarna hade blivit insläppta i Betlehem. Den stad där Gud blev människa är omgärdad av checkpoints och en hög mur. Vägen till fred och frihet tycks också vara lång.

När vägen är lång talar barnet i krubban till oss om ett hopp som aldrig kan dö.

I respekt, både för den korta och den långa vägens människor, ber vi vår julbön:

O, Gud, jordens och himlens skapare, du kommer hit till oss. I en ung kvinnas kropp har du blivit människa. Närmare oss kunde du inte komma. Du har trampat med dammiga fötter på våra vägar, gråtit vår gråt, ätit vårt bröd och sett stjärnorna ur vårt perspektiv. Du som blev ett hjälplöst barn för vår skull, befria oss från rädsla, uppfyll oss med kärlek och låt våra liv präglas av din närvaro. Vi tillber dig i Jesu Kristi namn.

Amen.