Kina växer

Ekonomen Klas Eklund har skrivit en bok om Kina – Kina den nygamla supermakten – där han citerar McKinsey Global Institute som spår att Kinas stadsbefolkning ökar med 350 miljoner människor under de två närmsta decennierna.  Det innebär att just nu flyttar 40 000 kineser till städer varje dag.

2031 kommer Kina att ha 220 städer med över en miljon invånare – jämför med Europa där det idag finns 35 miljonstäder. Om tjugo år kommer Kina att ha 15 städer med över 25 miljoner invånare – här finns inget att jämföra med varken i Europa eller USA.

Av världens tio snabbast växande städer ligger nio i Kina. Av alla skyskrapor som kommer att byggas under de närmaste åren väntas hälften att byggas i Sverige.

Det står inte mycket om religion i Eklunds bok men sådana uppgifter kan man hitta på andra håll. Den säkraste uppgiften är att ingen vet t ex hur många kristna som finns i Kina. Ingen förnekar dock att de kristnas antal växer oerhört snabbt.

Myndigheterna talar om 25 miljoner kristna, 18 miljoner protestanter och 6 miljoner katoliker. Alla är i stort sett överens om att detta är en grov underskattning. En konservativ och återhållsam beräkning talar om 60 miljoner kristna i landet och ett antal av kyrkobesökare som överstiger antalet kyrkobesökare i hela Europa.

För länge sedan var Kina ett missionsfält där svenska missionärer arbetade. Landet är väl fortfarande ett missionsfält men det mesta av mission och evangelisation klarar kineserna själva. I Missionskyrkan har vi återknutit till det område i Hubei-provinsen där det en gång fanns ett kinesiskt missionsförbund. Det vore väldigt spännande om Gemensam Framtid kunde fortsätta att hålla kontakt med denna växande kristenhet i världens största land som ständigt växer.

Olle Alkholm