Moderators conference

Med några års mellanrum brukar samfundsledarna för Missionskyrkans systerkyrkor möta varandra och denna gång var det Japans tur att stå för värdskapet. Den lilla japanska förbundskyrkan ställde upp med i stort sett alla resurser man hade och konferensen blev verkligen bra.

I Kongo-Brazzaville har man genomfört en folkräkning där över 700.000 personer angett att de relaterar till den evangeliska kyrkan.

I unionen av evangeliska och baptistiska kyrkor i Estland satsar man på unga människor och på att starta nya församlingar.

I Kina (Hubei Christian Council) växer församlingarna och en viss samverkan mellan registrerade och oregistrerade kyrkor kan noteras.

I Nicaragua arbetar Moravakyrkan fortfarande med konsekvenserna efter orkanen Felix som lamslog landet 2007. De värsta vindbyarna var dubbelt så starka som de som uppmättes under orkanen Gudrun 2005.

I Japan arbetar Förbundskyrkan troget i 18 församlingar i Okayama län. Det sammanlagda medlemsantalet är ca 900.

I Indien utvidgar Hindustani Covenant Church sitt arbete och samfundet har nu över 20.000 medlemmar.

I Kongo-Kinshasa förbereder det evangeliska samfundet femtioårsfirandet av kyrkans självständighet. Vardagen för många kongoleser är svår och församlingarna har svårt att möta de behov som finns i samhället.

I Sverige pågår överföring från Missionskyrka till Gemensam Framtid. Den ekumeniska strukturen lever redan i Estland och Kina och samtliga systerkyrkor är angelägna om att följa processen i Sverige som får in särskilda markering i samband med kyrkokonferensen 2012.

Även i Ecuador finns en systerkyrka, dock hade den inte möjlighet att sända någon representant till konferensen i Japan.

Olle Alkholm