Tragedin i Långared

Måndag morgon den 24 oktober tycks mycket vara oklart gällande vad som egentligen hände lantbrukarparet i Långared. Men tragedin har förstås påverkat människor både nära och långt borta.

Det som inte alls är oklart är att det finns en kyrka och en församling i Långared som tidigt sett behoven och svarat upp mot dem.

Till Missionskyrkan har människor kommit för att sitta, sörja, samtala och be. Tillsammans med vad som gjorts i andra kyrkor och församlingar kan detta inte överskattas.

När orden inte räcker till för vår sorg och förtvivlan är de heliga rummen ovärderliga. Här finns ljusbärare och kanske kondoleansbok. Här finns också människor som är vana att lyssna och stödja.

Guds välsignelse över de som drabbats så hårt av tragedin i Långared och Guds välsignelse över församlingen.

  • Inger Svantesson

    Tack Olle för dina ord med anledning av det ofattbara och fruktansvärda som hänt oss i Långaredsbygden. En händelse som påverkat oss alla i bygden. Gudstjänster och samlingar i våra kyrkor, i svenska kyrkan, pingstkyrkan, missionskyrkorna, under helgen har präglats av händelsen. Våra pastorer, präster och ledare har på ett gott sätt i våra gudstjänster förmedlat tillit i ord och böner, berett tid för stillhet till eftertanke och omtanke
    Inger Svantesson