Arkiv - från kansliet RSS Feed

Mirakel 2012? #11 Katarina Thurell

Katarina Thurell, arkivarie på Svenska Missionskyrkan fortsätter vår serie om varför Missionskyrkans internationella arbete är så viktigt.

Sedan 2003 har jag varit involverad i ett projekt i vår systerkyrka i Kongo-Kinshasa, där församlingar och olika verksamheter i kyrkan lär sig grunderna i arkivering. Det är ju ingen självklarhet med offentliga arkivinstitutioner i Kongo-Kinshasa. Kyrkan vill här visa vägen, som en del i samhällsbygget, att det är möjligt att i det civila samhället få ordning på sina arkiv och möjligt att förvalta sin minnesbank av erfarenheter. Ett samhälle utan tillgång till information blir ju ett samhälle som blir sårbart för rykten. Det är en lång väg Kongo-Kinshasa har att gå för att uppnå demokrati och få ett öppet samhälle där människor känner tillit till sina myndigheter. Dåligt organiserad administration, röriga eller obefintliga arkiv gör att man blir sårbar för korruption, får höga förvaltningskostnader, helt enkelt för att man inte har riktigt koll. Då kan en och annan extra person slinka med på lönelistan, och något blir utbetalat till fel sak. I arbetet med kyrkoarkiven har alla medverkande förstått syftet med varför dokumenten behövs och att arkiven behöver bevaras för kommande generationer.
Emy Miantezila Mbeye, ansvarig för projektet, säger i ett mail till mig: ”Det är sant att ni inte kan förstå betydelsen, då ni har en kultur i Sverige med bevarad litteratur och arkiv över en mycket lång tidsrymd. Men människorna här tycker att det är viktigt och bra. Och det är sant, mycket går med vilja. Vi hade mycket mindre pengar jämfört med andra projekt, men resultatet blev ändå imponerande.”
Mirakel kan se olika ut, ett mirakel är att ett stort antal församlingsexpeditioner i Kongo-Kinshasa nu har välordnade arkiv, med sorterade dokument och bra sökregister, diarieplanen sitter uppsatt på väggen, att frivilliga arkivkommittéer tar sig an församlingsarkivet en gång i veckan. Stöd Mirakel 2012, så kan vi tillsammans fortsätta arbetet!

Katarina Thurell

Mirakel 2012? #10 Marie Lindholm

Marie Lindholm är diakonisekreterare i Svenska Missionskyrkan. Här berättar hon varför Missionskyrkans internationella arbete är så viktigt.

Det finns så många behov i världen, självklart vill vi vara med och dela med oss av det vi fått till andra. Det kan handla om att ge av sina pengar, det kan handla om att ge av sig själv. När vi ger får vi ofta välsignelser tillbaka. Det står i predikaren; Sänd ditt bröd över vattnet i tidens längd får du det tillbaka. För över 20 år sedan var jag i Sydamerika på missionsuppdrag. Något vi som inte var sydamerikaner upplevde när vi var där var att vi skulle be Gud sända sydamerikaner som missionärer till Europa, till Spanien och till mitt eget land Sverige.

För lite över ett år sedan träffade jag Maria och Ariel Alva från Lima, Peru i den lilla orten Väröbacka. Helt ovetande om det hade Maria och Ariel kommit som missionärer till Sverige för 15 år sedan då de upplevt en längtan att åka hit. Ariel var med och organiserade det arbete jag deltog i utifrån kyrkorna i Cuzco, Peru då för lite över 20 år sedan. Då lyssnade jag till Ariel när han predikade i den stora kyrkan vid torget i Cuzco. Nu fick jag bjuda in honom att predika i missionskyrkan i Värö där jag var diakon och församlingsföreståndare, det blev en stark gudstjänst som följdes av flera.

Förra hösten kom ett team Sydamerikanska ungdomar från Apg 29 till vår församling och de övriga kyrkorna i Värö. Deras insatser satte spår i hela Väröbygden och Maria och Ariel blev en ovärderlig hjälp i vårt arbete tillsammans med teamet från Apg. 29.

Visst vill du vara med och bidra med det du kan, man vet aldrig vad det kan leda till. Ditt bidrag har betydelse!!!

Kina behöver evangeliet

 

Ge Baojuan från Wuhan i Kina berättar om hur hon gått från slit på risfälten genom studier utan några medel till att grunda en församling som nu har över 2000 medlemmar och fem gudstjänster varje söndag. Ge är katolik och har länge haft ett nära samarbete med Svenska Missionskyrkan.

Mirakel sker och är en verklighet där vi finns. Tillsammans ger vi möjlighet till mer!

Nedan kan du läsa alla de porträtt vi hittills publicerat.

 


Mirakel 2012? #9 Els-Marie Carlbäcker

Els-Marie Carlbäcker är samordnare för utvecklingssamarbete i Svenska Missionskyrkan och här fortsätter hon vår serie om varför Missionskyrkans internationella arbete är så viktigt.

I USA tältade människor utanför stora affärscentra natten till i fredags då den stora rean började. Rean som inledde julhandeln. År efter år överträffar denna julhandel uppsatta mål. Genom att köpa finns vi till – är det den nya slogan som gäller? Får vi ett berättigande om vi har råd att köpa alla de senate prylarna? Jesus har sitt fokus på människan, den som vi hittar innanför skalet. Människan och dess utveckling. Vad vill han se hos just dig – och mig – av utveckling? Ett är säkert, han vill se frid mellan folken. Den frid som julens budskap bringar. Frid i själen och frid mellan varandra. Genom Mirakel 2012 får vi hjälp att ställa om vårt fokus mot våra medmänniskors framtid. Vi som har pengar att dela kan hjälpa andra att få bl.a. utbildning som ger möjligheter till utveckling på olika nivåer. Pengar från Mirakel 2012 går till sådant arbete som systerkyrkorna vill göra som inte täcks av medel från Sida. De täcker också 10 % egeninsats som vi måste samla in för att få del av Sidas bidrag. Pengarna stödjer evangelister, teologisk utbildning, renovering av sjukhus och skolor, inköp av material m.m. till olika verksamheter. Våra bidrag behövs och når långt ut på landsbygden systerkyrkorna finns!
Ge vad du har och gläds tillsammans med den världsvida kyrkan att Fridsfursten är på väg!

Els-Marie Carlbäcker

God jul, goda mirakel, gott hopp!

Vi på kommunikationsavdelningen vill hälsa er alla en riktigt god jul.
Kul, och viktigt, att ni följer med i Mirakel 2012.

Tillsammans gör vi ett viktigt arbete för Guds rike i denna värld.

God jul! Goda mirakel! Gott hopp!
Hälsar
Görel, Tomas, Eric, George, Inger och Nils

Mirakel 2012? #8 Göran Undevall

Göran Undevall arbetar med församlingsplantering och omstart i Svenska Missionskyrkan. Här berättar han om varför Missionskyrkans internationella arbete är så viktigt.

Som kristen kyrka är det viktigt med ett engagemang för människor i hela vår värld. Vårt uppdrag handlar om att föra ut evangelium till alla människor. Dessutom tror jag att ”missionella församlingar” – församlingar som sätter missionen i centrum håller sig friskare längre. Därför stödjer jag Mirakel 2012!

Göran Undevall

Mirakel 2012? #7 Ulla Marie Gunner

Ulla Marie Gunner, nationell missionssekreterare i Svenska Missionskyrkan, berättar här varför Missionskyrkans internationella arbete är så viktigt, från hennes perspektiv.

Mission Dolores ligger i San Francisco. En gammal katolsk mission grundad 1776 där indianer mer eller mindre frivilligt kristnades. Jag var där på studiebesök förra veckan. Vår guide var själv indian i rakt nedstigande led från de indianer som fanns med i första generationen.
Det är ju med lite kluvet hjärta man hör berättelserna ur historien. Nu stod han där, vår guide, och berättade om umbäranden från det förflutna men också stolt. Indian och kristen katolik. Han bar dessa identiteter som ett. Han gav sig själv sin identitet, sina namn.
Så kom berättelsen om kusinen som i 10 årsåldern med stolthet i skoluppsatsen skrev om sig själv som indian. När det blev dags för en liknande uppgift i 15-årsåldern blev det stopp. Indian fick han inte skriva. Det skulle heta Native American! Ok. Så fick det bli. På gymnasiet skrev han igen. Nu kallade han sig Native American men titulaturen var ändrad igen – Indigenous people, skulle han säga, ursprungsbefolkning. Så gick några år och det var dags för högre utbildning och samma historia upprepades men nu skulle hans namn vara aborigin. Då tröttnade han. Jag är Indian och det är jag stolt över, sa han. Han tog sig det namn han ville och bär det med stolthet.
Mirakelkampanjen är i full gång. Fotbollsskor till Kongo Kinshasa, sykurser för kvinnor som får en chans att ta ikapp missade år i sina liv. Jag vet inte vad de kallar sig men jag tror det bidrar till egen värdighet och kraft att ta ansvar för sitt liv. Då får man också kraft till att skapa sig en identitet och ta det namn man själv vill. Jesus möter människor som får kraft till identitet! Det är mirakel!

Ulla Marie Gunner

Mirakel 2012? #5 Ulrika Morazán

Ulrika Morazán, regionsekreterare för latinamerika och mellanöstern inom Svenska Missionskyrkan, fortsätter vår serie Varför är Missionskyrkans internationella arbete så viktigt?

Dagen innan andra advent 2011 promenerade jag längs stranden i fiskesamhället Wawa Bar på Nicaraguas Atlantkust. Jag berättade för Erick och de fem barnen som promenerade med mig att det fick mig att känna som jag var i paradiset. En strand utan slut, vågorna, vinden och lugnet.
Jag var i Wawa Bar för att vara med på den stora examenshögtiden för de 80 studenter som deltagit i en utlokaliserad teologikurs under två år, som Moravakyrkan i Nicaraguas Teologiska Seminarium arrangerade. Både pastorer och lokala ledare i församlingar i fler än 20 byar hade deltagit.
Examenshögtiden, som hölls på söndagseftermiddagen, var en stor och glad fest. En timme efter det att den avslutats så var det dags för kvällsgudstjänst och jag predikade. Jag utgick från Jesus under med bröden och fiskarna, att se möjligheterna i det vi har och inte stirra oss blinda på det vi inte har. Jag kopplade det till att se vilka utmaningar vi har runt omkring oss och att börja agera nu och inte vänta. Jag lyfte särskilt fram droger och våld, som ökar kraftigt på Nicaraguas Atlantkust.
När jag kom ut ur kyrkan så var det många som tackade mig för min predikan, framförallt med tanke på det som hade hänt tidigare samma dag i Wawa Bar. Jag stod som ett frågetecken och förstod inte alls vad de talade om. Jag fick då höra att mitt på dagen så hade en eller två motorbåtar med colombianer som skulle smuggla droger upp till USA, gått i land på ”min paradisstrand”. Eftersom militären hade upptäckt dem, så valde de att dumpa drogerna på stranden i Wawa Bar och sticka. En del bybor som ser en möjlighet i att sälja vidare drogerna till handlare, tog sig till stranden med vapen i händerna och gömde drogerna. Militären kom, men byborna berättade inte var drogerna var. Droghandlare från den närmsta stora staden var också snabbt på plats, men var villiga att ge ett allt för lågt pris, ansåg byborna. Jag visste att sådant händer, men blev ändå chockad.
Vad ska kyrkan och de lokala församlingarna svara på detta? De flesta anser att droger är fel och av ondo, samtidigt kan de vara livsavgörande för dem som finner de dumpade drogerna och helt plötsligt får råd att bygga ett hus eller betala kostnaderna för en operation som en sjuk släkting behöver genomgå.
Nicaraguas Atlantkust och Moravakyrkan i Nicaragua står inför många utmaningar. Moravakyrkan har sedan 1849 spelat en stor roll på Atlantkusten. Idag behöver lokala ledare och pastorer inom Moravakyrkan få fördjupade kunskaper för att tillsammans kunna söka sina svar på sin verklighet, där det finns både positiva och negativa utmaningar. Nicaraguas Atlantkust är rik på naturresurser, men de exploateras främst av utländska företag och ytterst lite kommer lokalbefolkningen till det. Det är mycket svårt för Moravakyrkan själv att helt och hållet stå för kostnaderna som tex teologikurserna innebär. Missionskyrkan stödjer just detta arbete.
Jag hoppas att vi ska kunna fortsätta stödja Moravakyrkans Teologiska Seminarium. De har kunskaper, men de har inte helt och fullt de ekonomiska möjligheterna för att genomföra sina utbildningar.

Ulrika Morazán

Mirakel 2012? #3 Rut Eliasson

Rut Eliasson är controller och projekthandledare för Asien inom Svenska Missionskyrkan. Här fortsätter hon vår serie om varför Missionskyrkans internationella arbete är så viktigt.

I Pakistan samarbetar Svenska Missionskyrkan och Svenska Kyrkan sedan många år tillbaka med ett av stiften i Church of Pakistan. Oftast har det handlat om projektstöd såsom hjälp att driva vidare kyrkans byskolor, stöd att färdigställa en skolbyggnad eller gudstjänstlokal, eller – som under de senaste åren – stöd att driva ett kvinnocenter. Men ofta när jag träffar biskop Samuel Azariah, som leder kyrkan, så säger han; ”vi vill gå vidare från projektrelationen till att skapa en djupare relation med er! Visst, vi lever i ett fattigt land där behoven är enorma, men vi behöver ert andliga stöd också.”


Han pratar – precis som vi ofta gör – om att ömsesidigt lära från varandra och att bära varandra i bön. Jag blir inspirerad av det; tänk vad mycket vi kunde lära oss av de kristna i Pakistan, som lever som minoritetsgrupp i en muslimsk kontext och ofta möter diskriminering på grund av sin tro. Hur har kyrkan präglats av det? Och tänk vad en närmare relation kunde få betyda för dem. Jag vet med vilken tacksamhet de tar emot våra hälsningar när vi emellanåt berättar att vi ber för dem. Tänk om de kunde få känna mer av vårt stöd?


Det är en av anledningarna till att jag tycker att Missionskyrkans internationella arbete är så viktigt – att vi kan vara en del av den världsvida kyrkan och stötta och lära av varandra. I många av våra kyrkrelationer har vi redan kommit en bit på väg. Får jag önska skulle jag önska att även kyrkan i Pakistan fick vara en del av denna närmare relation…

Rut Eliasson

Mirakel 2012? #2 Olle Alkholm

Olle Alkholm fortsätter vår serie om: Varför är Missionskyrkans internationella arbete så viktigt?

En kyrka som bara lever inom ett lands gränser är en märklig kyrka. Den har inte tagit Jesus på allvar när det gäller att leva och arbeta i världen.

Härom veckan var jag i Japan. Bilden föreställer nästan hälften av pastorskåren i den japanska förbundskyrkan. Det är en liten och kämpande kyrka som behöver vårt stöd och samtidigt behöver vi dem.

Utan Missionskyrkans internationella arbete hade stödet och utbytet inte funnits. Därför är din gåva viktig. Dina förböner för kyrkan och församlingarna i Japan är också viktiga. 

Olle Alkholm

Sida 1 av 41234»