Mirakel 2012? #11 Katarina Thurell

Katarina Thurell, arkivarie på Svenska Missionskyrkan fortsätter vår serie om varför Missionskyrkans internationella arbete är så viktigt.

Sedan 2003 har jag varit involverad i ett projekt i vår systerkyrka i Kongo-Kinshasa, där församlingar och olika verksamheter i kyrkan lär sig grunderna i arkivering. Det är ju ingen självklarhet med offentliga arkivinstitutioner i Kongo-Kinshasa. Kyrkan vill här visa vägen, som en del i samhällsbygget, att det är möjligt att i det civila samhället få ordning på sina arkiv och möjligt att förvalta sin minnesbank av erfarenheter. Ett samhälle utan tillgång till information blir ju ett samhälle som blir sårbart för rykten. Det är en lång väg Kongo-Kinshasa har att gå för att uppnå demokrati och få ett öppet samhälle där människor känner tillit till sina myndigheter. Dåligt organiserad administration, röriga eller obefintliga arkiv gör att man blir sårbar för korruption, får höga förvaltningskostnader, helt enkelt för att man inte har riktigt koll. Då kan en och annan extra person slinka med på lönelistan, och något blir utbetalat till fel sak. I arbetet med kyrkoarkiven har alla medverkande förstått syftet med varför dokumenten behövs och att arkiven behöver bevaras för kommande generationer.
Emy Miantezila Mbeye, ansvarig för projektet, säger i ett mail till mig: ”Det är sant att ni inte kan förstå betydelsen, då ni har en kultur i Sverige med bevarad litteratur och arkiv över en mycket lång tidsrymd. Men människorna här tycker att det är viktigt och bra. Och det är sant, mycket går med vilja. Vi hade mycket mindre pengar jämfört med andra projekt, men resultatet blev ändå imponerande.”
Mirakel kan se olika ut, ett mirakel är att ett stort antal församlingsexpeditioner i Kongo-Kinshasa nu har välordnade arkiv, med sorterade dokument och bra sökregister, diarieplanen sitter uppsatt på väggen, att frivilliga arkivkommittéer tar sig an församlingsarkivet en gång i veckan. Stöd Mirakel 2012, så kan vi tillsammans fortsätta arbetet!

Katarina Thurell