Mirakel 2012? #10 Marie Lindholm

Marie Lindholm är diakonisekreterare i Svenska Missionskyrkan. Här berättar hon varför Missionskyrkans internationella arbete är så viktigt.

Det finns så många behov i världen, självklart vill vi vara med och dela med oss av det vi fått till andra. Det kan handla om att ge av sina pengar, det kan handla om att ge av sig själv. När vi ger får vi ofta välsignelser tillbaka. Det står i predikaren; Sänd ditt bröd över vattnet i tidens längd får du det tillbaka. För över 20 år sedan var jag i Sydamerika på missionsuppdrag. Något vi som inte var sydamerikaner upplevde när vi var där var att vi skulle be Gud sända sydamerikaner som missionärer till Europa, till Spanien och till mitt eget land Sverige.

För lite över ett år sedan träffade jag Maria och Ariel Alva från Lima, Peru i den lilla orten Väröbacka. Helt ovetande om det hade Maria och Ariel kommit som missionärer till Sverige för 15 år sedan då de upplevt en längtan att åka hit. Ariel var med och organiserade det arbete jag deltog i utifrån kyrkorna i Cuzco, Peru då för lite över 20 år sedan. Då lyssnade jag till Ariel när han predikade i den stora kyrkan vid torget i Cuzco. Nu fick jag bjuda in honom att predika i missionskyrkan i Värö där jag var diakon och församlingsföreståndare, det blev en stark gudstjänst som följdes av flera.

Förra hösten kom ett team Sydamerikanska ungdomar från Apg 29 till vår församling och de övriga kyrkorna i Värö. Deras insatser satte spår i hela Väröbygden och Maria och Ariel blev en ovärderlig hjälp i vårt arbete tillsammans med teamet från Apg. 29.

Visst vill du vara med och bidra med det du kan, man vet aldrig vad det kan leda till. Ditt bidrag har betydelse!!!