Mirakel 2012? #9 Els-Marie Carlbäcker

Els-Marie Carlbäcker är samordnare för utvecklingssamarbete i Svenska Missionskyrkan och här fortsätter hon vår serie om varför Missionskyrkans internationella arbete är så viktigt.

I USA tältade människor utanför stora affärscentra natten till i fredags då den stora rean började. Rean som inledde julhandeln. År efter år överträffar denna julhandel uppsatta mål. Genom att köpa finns vi till – är det den nya slogan som gäller? Får vi ett berättigande om vi har råd att köpa alla de senate prylarna? Jesus har sitt fokus på människan, den som vi hittar innanför skalet. Människan och dess utveckling. Vad vill han se hos just dig – och mig – av utveckling? Ett är säkert, han vill se frid mellan folken. Den frid som julens budskap bringar. Frid i själen och frid mellan varandra. Genom Mirakel 2012 får vi hjälp att ställa om vårt fokus mot våra medmänniskors framtid. Vi som har pengar att dela kan hjälpa andra att få bl.a. utbildning som ger möjligheter till utveckling på olika nivåer. Pengar från Mirakel 2012 går till sådant arbete som systerkyrkorna vill göra som inte täcks av medel från Sida. De täcker också 10 % egeninsats som vi måste samla in för att få del av Sidas bidrag. Pengarna stödjer evangelister, teologisk utbildning, renovering av sjukhus och skolor, inköp av material m.m. till olika verksamheter. Våra bidrag behövs och når långt ut på landsbygden systerkyrkorna finns!
Ge vad du har och gläds tillsammans med den världsvida kyrkan att Fridsfursten är på väg!

Els-Marie Carlbäcker