Mirakel 2012? #7 Ulla Marie Gunner

Ulla Marie Gunner, nationell missionssekreterare i Svenska Missionskyrkan, berättar här varför Missionskyrkans internationella arbete är så viktigt, från hennes perspektiv.

Mission Dolores ligger i San Francisco. En gammal katolsk mission grundad 1776 där indianer mer eller mindre frivilligt kristnades. Jag var där på studiebesök förra veckan. Vår guide var själv indian i rakt nedstigande led från de indianer som fanns med i första generationen.
Det är ju med lite kluvet hjärta man hör berättelserna ur historien. Nu stod han där, vår guide, och berättade om umbäranden från det förflutna men också stolt. Indian och kristen katolik. Han bar dessa identiteter som ett. Han gav sig själv sin identitet, sina namn.
Så kom berättelsen om kusinen som i 10 årsåldern med stolthet i skoluppsatsen skrev om sig själv som indian. När det blev dags för en liknande uppgift i 15-årsåldern blev det stopp. Indian fick han inte skriva. Det skulle heta Native American! Ok. Så fick det bli. På gymnasiet skrev han igen. Nu kallade han sig Native American men titulaturen var ändrad igen – Indigenous people, skulle han säga, ursprungsbefolkning. Så gick några år och det var dags för högre utbildning och samma historia upprepades men nu skulle hans namn vara aborigin. Då tröttnade han. Jag är Indian och det är jag stolt över, sa han. Han tog sig det namn han ville och bär det med stolthet.
Mirakelkampanjen är i full gång. Fotbollsskor till Kongo Kinshasa, sykurser för kvinnor som får en chans att ta ikapp missade år i sina liv. Jag vet inte vad de kallar sig men jag tror det bidrar till egen värdighet och kraft att ta ansvar för sitt liv. Då får man också kraft till att skapa sig en identitet och ta det namn man själv vill. Jesus möter människor som får kraft till identitet! Det är mirakel!

Ulla Marie Gunner