Mirakel 2012? #5 Ulrika Morazán

Ulrika Morazán, regionsekreterare för latinamerika och mellanöstern inom Svenska Missionskyrkan, fortsätter vår serie Varför är Missionskyrkans internationella arbete så viktigt?

Dagen innan andra advent 2011 promenerade jag längs stranden i fiskesamhället Wawa Bar på Nicaraguas Atlantkust. Jag berättade för Erick och de fem barnen som promenerade med mig att det fick mig att känna som jag var i paradiset. En strand utan slut, vågorna, vinden och lugnet.
Jag var i Wawa Bar för att vara med på den stora examenshögtiden för de 80 studenter som deltagit i en utlokaliserad teologikurs under två år, som Moravakyrkan i Nicaraguas Teologiska Seminarium arrangerade. Både pastorer och lokala ledare i församlingar i fler än 20 byar hade deltagit.
Examenshögtiden, som hölls på söndagseftermiddagen, var en stor och glad fest. En timme efter det att den avslutats så var det dags för kvällsgudstjänst och jag predikade. Jag utgick från Jesus under med bröden och fiskarna, att se möjligheterna i det vi har och inte stirra oss blinda på det vi inte har. Jag kopplade det till att se vilka utmaningar vi har runt omkring oss och att börja agera nu och inte vänta. Jag lyfte särskilt fram droger och våld, som ökar kraftigt på Nicaraguas Atlantkust.
När jag kom ut ur kyrkan så var det många som tackade mig för min predikan, framförallt med tanke på det som hade hänt tidigare samma dag i Wawa Bar. Jag stod som ett frågetecken och förstod inte alls vad de talade om. Jag fick då höra att mitt på dagen så hade en eller två motorbåtar med colombianer som skulle smuggla droger upp till USA, gått i land på ”min paradisstrand”. Eftersom militären hade upptäckt dem, så valde de att dumpa drogerna på stranden i Wawa Bar och sticka. En del bybor som ser en möjlighet i att sälja vidare drogerna till handlare, tog sig till stranden med vapen i händerna och gömde drogerna. Militären kom, men byborna berättade inte var drogerna var. Droghandlare från den närmsta stora staden var också snabbt på plats, men var villiga att ge ett allt för lågt pris, ansåg byborna. Jag visste att sådant händer, men blev ändå chockad.
Vad ska kyrkan och de lokala församlingarna svara på detta? De flesta anser att droger är fel och av ondo, samtidigt kan de vara livsavgörande för dem som finner de dumpade drogerna och helt plötsligt får råd att bygga ett hus eller betala kostnaderna för en operation som en sjuk släkting behöver genomgå.
Nicaraguas Atlantkust och Moravakyrkan i Nicaragua står inför många utmaningar. Moravakyrkan har sedan 1849 spelat en stor roll på Atlantkusten. Idag behöver lokala ledare och pastorer inom Moravakyrkan få fördjupade kunskaper för att tillsammans kunna söka sina svar på sin verklighet, där det finns både positiva och negativa utmaningar. Nicaraguas Atlantkust är rik på naturresurser, men de exploateras främst av utländska företag och ytterst lite kommer lokalbefolkningen till det. Det är mycket svårt för Moravakyrkan själv att helt och hållet stå för kostnaderna som tex teologikurserna innebär. Missionskyrkan stödjer just detta arbete.
Jag hoppas att vi ska kunna fortsätta stödja Moravakyrkans Teologiska Seminarium. De har kunskaper, men de har inte helt och fullt de ekonomiska möjligheterna för att genomföra sina utbildningar.

Ulrika Morazán