Mirakel 2012? #2 Olle Alkholm

Olle Alkholm fortsätter vår serie om: Varför är Missionskyrkans internationella arbete så viktigt?

En kyrka som bara lever inom ett lands gränser är en märklig kyrka. Den har inte tagit Jesus på allvar när det gäller att leva och arbeta i världen.

Härom veckan var jag i Japan. Bilden föreställer nästan hälften av pastorskåren i den japanska förbundskyrkan. Det är en liten och kämpande kyrka som behöver vårt stöd och samtidigt behöver vi dem.

Utan Missionskyrkans internationella arbete hade stödet och utbytet inte funnits. Därför är din gåva viktig. Dina förböner för kyrkan och församlingarna i Japan är också viktiga. 

Olle Alkholm