Tala om långsiktighet!

För 126:e året i rad kampanjar Missionskyrkan för sitt internationella arbete. Ett arbete som bygger på långa relationer med systerkyrkor och medarbetare som vet hur pengarna gör bäst nytta. För det är ju sådant som givare vill veta. Om pengarna kommer fram – och om de gör någon skillnad.

Ett internationellt engagemang är en viktig och självklar del av att vara kyrka. Det handlar om trovärdighet. Och ett långsiktigt engagemang som handlar om hela människan, om kropp och själ och människors livsvillkor.

I år fokuserar vi på utbildning – och särskilt på hur kvinnors möjligheter och rättigheter kan stärkas genom det arbete som görs. Vi berättar om tretton personer som genom våra systerkyrkors arbete fått möjlighet till grundläggande utbildning i att läsa och skriva, om yrkesutbildningar till att bli t ex pastorer, odlande evangelister och sömmerskor – och om fattigdomsbekämpning i många former. Fotbollsskolorna i Kongo-Brazzaville och i Kongo-Kinshasa är bara två exempel på att fattigdomsfällan kan attackeras på fler sätt än de traditionella. Läxläsning, demokratiskola och fotboll kan kombineras!

Insamlingen startar första advent! Kolla så att din församling är med på noterna. Undrens tid är inte förbi!

Görel Byström Janarv
kommunikationschef