Kongo är inget fattigt land

Kongo är inget fattigt land, det är ett rikt land där många fattiga människor lever. Jag upplevde att under min period i Kongo så fanns det fortfarande många ärr efter inbördeskriget under 90-talet. Det märktes i människors berättelser, på sönderskjutna hus och i infrastrukturen i landet. Men Kongo är ett rikt land, rikt på olja och timmer fast befolkningen inte får ta del av vinsten. Landet är också rikt på glädje och framtidstro. Något som annandagsinsamlingen Mirakel 2011 också vill sprida.

Jag avslutar med ett citat från Amour, som länge varit med i fotbollsskolan.

”Om det skulle ha funnits fler skolor som Gothia Cup Brazzaville kanske kriget kunde förhindrats. Det finns mycket att säga men tack så hemskt mycket för allt ni gjort.”

Emil Pettersson läser globala studier och är för närvarande praktikant på Svenska Missionskyrkan. Tidigare har han varit fotbollsvolontär i Kongo-Brazzaville.
  • Curt olofson

    Jag undrar VILKET Kongo ni talar om Kongo

    • http://amen.se brynte

      Det Emil syftar på är ju Kongo-Brazzaville, som det står två gånger i texten.